Arbetsmarknaden blir allt bättre

Arbetsmarknaden i länet börjar återhämta sig. Arbetslösheten fortsätter minska, även bland ungdomarna. Det är också färre som anmäler sig som arbetslösa, vilket tyder på att allt fler får jobb innan de hinner bli arbetslösa.

I början av året var ungdomsarbetslösheten högre än genomsnittet i landet, men i mars minskade den kraftigt från 15,8 procent av arbetskraften 18 - 24 år (2 454 personer) för ett år sedan till 13,5 procent (2 047 personer). Det är det lägsta antalet arbetslösa ungdomar en marsmånad på sju år i Dalarna. I hela landet i genomsnitt är ungdomsarbetslösheten högre, 13,6 procent.

— Det är ungefär lika många ungdomar som fick ett arbete jämfört med förra året, men eftersom det samtidigt var färre ungdomar som var arbetslösa än förra året innebär det att andelen som fick ett arbete ändå är större nu än för ett år sedan, förklarar utredare Jan Sundqvist.

Antalet ungdomar som anmälde sig som arbetslösa i mars är 18 procent lägre än för ett år sedan. Det är ett tecken på att ungdomarna får jobb i större utsträckning innan de hinner bli arbetslösa. Med ett konstant utflöde och ett minskat inflöde minskar arbetslösheten. I och med detta minskar också tiderna i arbetslöshet.

— Det är faktiskt lättare för ungdomar att få jobb i Dalarna än i de flesta andra län i Sverige, konstaterar Jan Sundqvist.

Färre anmäler sig som arbetslösa

I mars anmälde sig 697 personer i Dalarna som arbetslösa. Det är 83 personer färre än för ett år sedan och det fjärde lägsta värdet någon månad under de tre senaste åren. Majoriteten, 65 procent, av dem var män. Hittills i år har 3 927 personer anmält sig som arbetslösa, vilket är 446 färre än under samma period förra året.

I mars fick 1 455 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa ett arbete. För ett år sedan var antalet 1 516. 145 av dem var födda i länder utanför Europa. Fördelningen mellan män och kvinnor visar att allt fler män får arbete. 61 procent av dem som fick arbete var män. Samtidigt är det fler män som är arbetslösa.

— Det innebär att omsättningen till arbete är lika stor bland kvinnor och män, säger Jan Sundqvist.

Kort om mars 2015, Dalarnas län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2014)

  • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6)*
  • 13,5 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,8)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 616 personer (10 084)
  • 1 455 personer fick arbete (1 516)
  • 697 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (729)
  • 2 349 nya lediga platser anmäldes (2 031)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för april publiceras 11 maj klockan 8.

För kommentarer och information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna