Bra arbetsmarknad i Dalarna, men svårigheter att rekrytera inom flera branscher

Arbetslösheten i Dalarna är lägre och minskar mer än i riket. Den goda konjunkturen gör att det finns många lediga jobb. Men det blir allt svårare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Många av de lediga jobben är fortfarande lediga vid månadens slut.

De lediga jobben fortsätter att strömma in till Arbetsförmedlingen. Det stora antalet lediga jobb beror på en stark efterfrågan till följd av den goda konjunkturen. Det innebär ett ökat behov av både ny- och ersättningsrekryteringar. Samtidigt ökar antalet lediga jobb som fortfarande är lediga vid årets slut. Det tyder på att det tar längre tid för arbetsgivarna att rekrytera eftersom det är svårt att hitta rätt kompetens till de lediga jobben.

– Fler företag behöver öppna dörrarna för våra ungdomar, nyanlända och dem som varit utan arbete en längre tid, t ex genom att erbjuda praktik, instegsjobb eller nystartsjobb, säger arbetsförmedlingschef Marie Örjes.

– Ta också vara på kraften och erfarenheten hos människor som inte har ett fullt arbetsutbud, men som kan arbeta några timmar i veckan, råder Marie Örjes.

Dalarna bland de främsta tillväxtlänen

Arbetslösheten minskar mer i Dalarna och i länets kommuner än i riket i genomsnitt. Sammanlagt var 5,2 procent av länets befolkning 16 - 64 år inskrivna som arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i slutet av juli. Det är en minskning på ett år med nästan en procentenhet. I riket var siffran 6,1 procent och med en minskning på 0,7 procentenhet. En annan indikator på att länet har en mycket gynnsam arbetsmarknad är SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) för andra kvartalet 2011, där Dalarna placeras bland de främsta länen i riket i sysselsättningstillväxt.

Ungdomsarbetslösheten lägre än i riket

8,4 procent av länets ungdomar 18 – 24 år var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i juli. I riket som helhet är motsvarande siffra 9,5 procent. Dalarna har därmed en lägre arbetslöshet än riket även bland ungdomarna. Den kraftigaste minskningen av ungdomsarbetslösheten har skett i Falun där andelen är 9,7 procent men med en minskning på ett år med 3,6 procentenheter.

Kort om juli

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.
5,2 procent av befolkningen 16 - 64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (6,1)*, sammanlagt 8 934 personer (10 443)
1 319 personer fick arbete (1 494)
1 437 nya lediga jobb anmäldes (1 373)
4 963 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (5 689)
3 971 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 754)
*2,9 (3,3) procent av befolkningen 16 - 64 år var öppet arbetslösa och 2,3 (2,8) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.
Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.
Arbetsmarknadsstatistik för augusti publiceras den 13 september.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer:
Marie Örjes, chef Arbetsförmedlingen Borlänge-Säter, 010-486 82 06

För information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, informatör, 010-486 90 45

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna

Prenumerera

Dokument & länkar