Fortsatt ljust på arbetsmarknaden i Dalarna

Dalarna är fortfarande ett av fem län med landets lägsta arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten har minskat och färre ungdomar är utan arbete under lång tid. I mars anmäldes drygt 1 100 fler lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet än för ett år sedan.

Dalarna tillhör fortfarande de fem län som har lägst arbetslöshet. I mars var 8,2 procent av länets registerbaserade arbetskraft 16-64 år öppet arbetslösa eller deltog i program. Det kan jämföras med 7,9 procent för ett år sedan. I hela landet var andelen 8,7 procent.

– Trots en mycket svag sysselsättningsutveckling sista kvartalet 2012 och lågt nyföretagande behåller Dalarna sin låga arbetslöshetsnivå, säger utredare Jan Sundqvist.

Antalet personer som varit inskrivna som arbetslösa mer än två år har minskat med 7 procent på ett år. Även deltagarna i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med nästan nio procent.

Stor ökning av lediga jobb

I mars anmäldes 2 537 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Dalarna. Det är 1 105 fler än för ett år sedan. Under årets tre första månader har antalet lediga jobb ökat med 24 procent jämfört med förra året och åtta procent jämfört med samma period 2011. Sedan årsskiftet har fler fått ett arbete jämfört med samma period föregående år.

– Ökningen av lediga jobb kan till viss del förklaras av att fler sommarvikariat än tidigare anmälts till Arbetsförmedlingen, men den högre omsättningen till arbete har andra orsaker. Förklaringen är bland annat att fler arbetsgivare än tidigare rekryterar ersättare för arbetstagare som gått i pension, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Det ställer speciella krav på kompetensen hos den som ska ersätta en avgående. Helst ska ersättaren ha arbetslivserfarenhet.

– På sikt kan det leda till en polarisering av arbetssökande där de som har rätt kompetens snabbt får jobb medan de som saknar utbildning och erfarenhet får betydligt längre söktider, befarar Peter Heidkamp.

Minskad ungdomsarbetslöshet och färre utan arbete lång tid

I mars var 16,9 procent (2 620 personer) av den registerbaserade arbetskraften 18 ‑ 24 år öppet arbetslösa eller deltog i program. För ett år sedan var andelen 17,5 procent och 2 671 personer. I ungdomsgruppen har andelen ungdomar som varit utan arbete mer än två år minskat med nästan 22 procent på ett år.

– I Dalarna ser vi än så länge en positiv utveckling där ungdomsarbetslösheten minskar i nästan alla grupper. Arbetsgivarna är och kommer att vara tvungna att anpassa efterfrågan efter det utbud som finns tillgängligt, konstaterar Peter Heidkamp.

Kort om mars
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (7,9)*, sammanlagt 10 998 personer (10 517)
1 491 personer fick arbete (1 559)
2 537 nya lediga jobb anmäldes (1 432)
6 102 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (5 747)
4 896 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 770)
*4,5 (4,3) procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa och 3,6 (3,6) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

Arbetsmarknadsstatistik för mars publiceras 15 maj klockan 8.

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef, 010-486 41 16

För information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna