Kraftig minskning av antalet arbetslösa i länet

I oktober var 700 personer färre i Sverige arbetslösa, jämfört med för ett år sedan. I Dalarnas län var minskningen 250 personer, vilket motsvarar en tredjedel av hela landets minskning. Länets minskning är till stor del en följd av det rekordhöga antalet lediga jobb, men beror också på att allt fler i södra Dalarna har gått från arbetslöshet till arbete eller utbildning.

I oktober hände något mycket ovanligt på Dalarnas arbetsmarknad. I stället för en stigande trend i arbetslösheten, som är det vanliga den här tiden på året, minskade antalet arbetslösa så pass kraftigt att det skapades ett rejält hack i kurvan.

– Jag kan inte påminna mig att jag sett något liknande på många år. Det är till stor del en följd av det rekordhöga antalet lediga jobb under sensommaren och hösten, men beror också på en mycket hög omsättning till arbete bland arbetslösa i södra Dalarna, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Arbetslösheten i Dalarnas län var 7,0 procent i oktober. I riket var andelen 7,4 procent. Antalet arbetslösa i Sverige minskade med 700 personer sedan förra året. I Dalarnas län var minskningen 250 personer, vilket motsvarar en tredjedel av hela landets minskning och det är kvinnorna som står för den stora förändringen.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter nedåt

I oktober var ungdomsarbetslösheten i länet 10,5 procent (1 511 personer), viket är en minskning med 1,3 procentenheter på ett år. Arbetslösheten minskade även jämfört med september, något som är mycket ovanligt denna tid på hösten. Drygt 200 färre ungdomar 18-24 år var arbetslösa i oktober jämfört med för ett år sedan. Det är det lägsta antalet en oktobermånad under mycket lång tid.

I Avesta kommun har ungdomsarbetslösheten minskat med mer än fem procentenheter jämfört med oktober för ett år sedan, från 23,6 till 18,5 procent. Även i Smedjebackens kommun och Hedemora kommun har ungdomsarbetslösheten minskat med mer än 2 procentenheter. Den positiva trenden i södra Dalarna är ingen engångsföreteelse. Under hela 2017 har framför allt Avesta kommun och Ludvika kommun uppvisat en stor omsättning från arbetslöshet till arbete och studier bland ungdomar.

– Framgångsreceptet är ett koncentrerat arbete med att få ut ungdomar i jobb, kombinerat med att ta vara på den starka arbetsmarknaden och öka samarbetet med arbetsgivare, förklarar Mattias Olofsson, arbetsförmedlingschef i södra Dalarna.

Kort om arbetsmarknaden för Dalarnas län, oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 9 249 personer (9 501) varav 2 347 inom etablering (2 409).
  • 10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 1 511 personer (1 720) varav 455 inom etablering (548).
  • 5 610 personer var öppet arbetslösa (5 440) varav 1 455 inom etablering (1 495).
  • 3 639 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 061) varav 892 inom etablering (914).
  • 724 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (787) varav 26 inom etablering (89).
  • 1 118 personer fick arbete (987) varav 66 inom etablering (55).
  • 25 personer varslades om uppsägning (105).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Maria Andersson, arbetsförmedlingschef mellersta Dalarna  010-486 06 99
Mattias Olofsson, arbetsförmedlingschef södra Dalarna, 010-486 80 84

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna