Månadsstatistiken för Dalarnas län för april 2018

  • Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Dalarnas län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018, Dalarnas län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017.)

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 8 886 personer (9 729) varav 2 017 inom etablering (2 640).

  • 9,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,0).* Sammanlagt 1 307 personer (1 603) varav 375 inom etablering (534).

  • 5 243 personer var öppet arbetslösa (5 315).

  • 3 643 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 410) varav 983 inom etablering (993).

  • 556 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (517).

  • 1 220 personer fick arbete (1 302) varav 44 inom etablering (69).

  • 96 personer varslades om uppsägning (120).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för maj publiceras 14 juni klockan 8.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information; kontakta Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 48 42

Presskontakt: Mariette Roxström, kommunikatör, telefon 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna