Minskad arbetslöshet trots lägre efterfrågan på arbetskraft

Trots en avvaktande arbetsmarknad minskar arbetslösheten i Dalarna jämfört med för ett år sedan. Det beror främst på att företagen behöver ersättningsrekrytera. Arbetsgivarna efterfrågar i första hand erfaren arbetskraft, vilket gynnar arbetssökande som är 25 år och äldre.

Den sammanlagda arbetslösheten i Dalarna var i februari 8,1 procent av länets registerbaserade arbetskraft 16 - 64 år. Det är en minskning med 0,4 procentenheter. I riket som helhet var andelen 8,7 procent och med en minskning med 0,1 procentenheter på ett år.

Trots en avvaktande arbetsmarknad med lägre efterfrågan på arbetskraft, minskar antalet totalt inskrivna arbetslösa fortfarande i Dalarna.

– Detta beror till stor del på att behovet av ersättningsrekryteringar är stort och det sker fler ersättningsrekryteringar än nyrekryteringar i länet, förklarar arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Arbetsgivarna efterfrågar erfarenhet

Arbetsgivare som behöver ersättningsrekrytera letar oftast bland personer med tidigare arbetslivserfarenhet. Bland ungdomarna, som oftast saknar arbetslivserfarenhet, är därför efterfrågan lägre.

I februari var 18,1 procent (2 819 personer) av ung arbetskraft 18 - 24 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Det är drygt 20 personer fler än för ett år sedan. Men eftersom antalet unga i arbetskraften har ökat, är andelen lägre än förra året.

– Det finns en stor risk att arbetslösheten bland ungdomarna kommer att öka, framför allt bland ungdomar med kort utbildning, funktionsnedsättning eller nyanlända, befarar Peter Heidkamp.

I Vansbro är detta mycket tydligt. Arbetslösheten i alla åldersgrupper har minskat med 1,4 procentenheter eller 45 personer på ett år. Samtidigt har ungdomsarbetslösheten ökat med 1,3 procentenheter.

– Det finns en efterfrågan på erfaren arbetskraft i kommunen och en ökande arbetspendling mot Malung-Sälen och jobben i fjällvärlden. Detta gynnar framför allt arbetssökande som är 25 år och äldre, förklarar arbetsförmedlingschef Marika Sundqvist.

Kort om februari
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

8,1 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,5)*, sammanlagt 10 868 personer (11 256)
1 394 personer fick arbete (1 589)
2 203 nya lediga jobb anmäldes (2 665)
6 053 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (5 974)
4 815 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 282)
*4,5 (4,5) procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa och 3,6 (4,0) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Arbetsmarknadsstatistik för mars publiceras den 17 april kl 8.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer:
Peter Heidkamp, chef arbetsmarknadsområde Falun, 010-486 41 16
Marika Sundqvist, chef arbetsmarknadsområde Mora, 010-487 00 15

För information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna

Prenumerera

Dokument & länkar