Nu kommer jobben inom vinterturismen

Vintersäsongen närmar sig och turistanläggningarna runt om i Dalarna letar efter personal. Av de lediga jobb som anmäldes till Arbetsförmedlingen i augusti var en fjärdedel inom hotell och restaurang.

1 600 lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna i augusti. En fjärdedel av de lediga jobben fanns inom hotell och restaurang. Detta visar på besöksnäringens stora betydelse för länet.

— Erfarenheterna från tidigare år tyder på att det kan vara svårt att hitta arbetssökande till de kvalificerade jobben inom restaurangbranschen, säger Mattias Olofsson, chef för Arbetsförmedlingen i Ludvika och Smedjebacken.

— Men inom hotell och restaurang finns också jobb som är en utmärkt väg in på arbetsmarknaden, speciellt för unga. Här finns också goda möjligheter till jobb för länets nyanlända. Företag inom besöksnäringen välkomnar sökande med utländsk bakgrund, berättar Mattias Olofsson.

Dalarnas län har landets fjärde lägsta arbetslöshet

I augusti var arbetslösheten i länet 6,6 procent av arbetskraften. Förra året var andelen 7,1 procent. I hela landet i genomsnitt var arbetslösheten 7,8 procent. Det innebär att Dalarnas län ligger kvar bland de fyra län i landet som har lägst arbetslöshet, även om det finns tendenser till att hjulen snurrar lite långsammare för tillfället. Arbetslösheten har minskat med 0,5 procentenheter i Dalarna jämfört med 0,7 i hela landet i genomsnitt. Bland ungdomarna är landets minskning i genomsnitt större än Dalarnas men även här ligger länets arbetslöshetsnivå bland de fem bästa i landet.

Kort om augusti 2014, Dalarnas län

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

1 079 personer fick arbete (1 358)
1 600 lediga jobb anmäldes (1 682)
8 693 personer var inskrivna som arbetslösa (9 435)
2 083 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (2 281)
1 020 anmälde sig som arbetslösa (1 098)
134 varslades om uppsägning (210)

Andelen arbetslösa i relation till arbetskraften:

6,6 procent var arbetslösa (7,1)
13,7 procent ungdomar var arbetslösa (15,0)

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för september publiceras 10 oktober klockan 8.

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik 010-486 41 16
Mattias Olofsson, arbetsförmedlingschef Ludvika och Smedjebacken, 010-486 80 84

För information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna