Stor ökning av lediga sommarjobb

I januari anmäldes dubbelt så många sommarjobb till länets arbetsförmedlingar jämfört med för ett år sedan. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i länet.

I januari anmäldes 2 241 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar. Det är 871 fler än i januari 2012. Av dem var 836 semestervikariat. Det är nästan dubbelt så många som för ett år sedan då antalet var 435 i januari. Även om vi granskar de tre senaste månaderna, november, december och januari, är antalet sommarvikariat nästan dubbelt fler än förra året. Under de tre senaste månaderna har 1 055 sommarvikariat anmälts jämfört med 591 under motsvarande period förra året.

Drygt 700 av sommarvikariaten är inom vård, omsorg och socialt arbete, drygt 110 av sommarjobben finns inom teknik och tillverkning och ett tiotal inom bygg och trädgård, restaurang och lokalvård. Majoriteten av jobben är sådana där det räcker med gymnasieutbildning men speciellt inom vården är det önskvärt med någon form av vårdutbildning eller erfarenhet.

– Den stora ökningen av sommarjobb i januari är ett tecken på att många arbetsgivare har allt svårare att hitta vikarier till sommarens vikariat, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

– Genom att exponera sina sommarjobb i god tid hoppas de binda ungdomar och andra som söker sommarjobb till sig så att de kan vara säkra på att det finns tillräckligt med personal under den ordinarie personalens semester, förklarar Peter Heidkamp.

Lägre ungdomsarbetslöshet

17,8 procent (2 795 personer) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år var i januari öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd. För ett år sedan var andelen 18,4 procent eller 2 844 ungdomar . I genomsnitt i hela landet var 18,2 procent utan arbete i januari 2013.

Kort om januari
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,0)*, sammanlagt 11 188personer (10 948)
1 526 personer fick arbete (1 398)
2 217 nya lediga jobb anmäldes (1 334)
6 487 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (6 263)
4 701 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 685)
*4,8 (4,7) procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa och 3,5 (3,5) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

Arbetsmarknadsstatistik för februari publiceras 8 mars klockan 8.

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef, 010-486 41 16

För information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna