Utbudet av arbetskraft ökar och allt fler av dem som söker arbete är födda utanför Sverige

Det är lättare att få jobb i Dalarna än i Sverige i genomsnitt. Utbudet av arbetskraft, det vill säga antalet arbetslösa, ökar. Men allt färre av dem som är födda i Sverige är arbetslösa. Istället finns ett ökat utbud av kompetens hos dem som är födda utanför Sverige.

I december var 7,6 procent (10 159 personer) av arbetskraften i länet arbetslösa. För ett år sedan var andelen 7,4 procent och 9 814 personer var arbetslösa. Antalet inrikesfödda arbetslösa har minskat med närmare 750 personer på ett år och är nere i 5 676 personer. Alla dessa personer som söker arbete utgör den kompetens som länets arbetsgivare kan välja bland när de behöver anställa.

— Utbudet av arbetssökande ökar, men det är inte enbart negativt. Det dämpar bristen på arbetssökande med rätt kompetens och underlättar för arbetsgivare att anställa, förklarar arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

56 procent av dem som var inskrivna som arbetslösa i länet i december är födda i Sverige. Om Dalarnas arbetsgivare skulle vara hänvisade till enbart dessa så skulle yrken och branscher med brist på arbetskraft vara närmast alarmerande många. En så låg nivå på utbudet av arbetskraft kan innebära att det inte går att hitta lämplig kompetens. Ett ökat utbud av utrikesfödd arbetskraft ger den möjlighet till tillväxt och kompetens som Dalarna så väl behöver.

— Idag väntar flera hundra utrikesfödda akademiker på att få komma in på länets arbetsmarknad och Dalarnas arbetsmarknad behöver dem. Men det krävs också insatser i form av valideringar och spetsutbildningar, säger Peter Heidkamp.

Lättare få jobb i Dalarna än i Sverige

— En seglivad myt säger att man måste flytta från Dalarna för att få jobb. I verkligheten är det lättare att få jobb i Dalarna än i Sverige i genomsnitt, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Under 2015 anmäldes drygt 25 100 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Dalarnas län. Omsättningen till arbete från arbetslöshet var drygt 51 procent i länet, medan riksgenomsnittet var 46 procent.

— Så många lediga jobb i länet under ett år har förmodligen aldrig setts tidigare. Det innebär 0,16 lediga jobb per invånare i åldern 18 – 64 år, berättar Jan Sundqvist.

Kort om december 2015, Dalarnas län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2014)

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4)*

  • 13,6 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,4)**

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 159 personer (9 814)

  • 955 personer fick arbete (1 026)

  • 57 personer varslades om uppsägning (6)

  • 911 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (968)

  • 3 155 nya lediga platser anmäldes (1 554)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för januari publiceras 11 februari klockan 8.

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik, 010-486 41 16

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb. 
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna