700 färre arbetslösa i Gävleborgs län

Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska. Jämfört med februari 2016 har arbetslösheten minskat med cirka 700 personer i länet. Det är dock i huvudsak bland inrikes födda som arbetslösheten minskar.

I slutet på februari var 15 595 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Gävleborg, vilket är 674 färre än i fjol. Av de inskrivna arbetslösa var 6 676 kvinnor och 8 919 män. Arbetslösheten har sjunkit något mer i länet än i riket som helhet.

Nära 7 000 av de arbetslösa är födda utanför Europa, vilket är en ökning med 700 jämfört med februari i fjol. Bland de inrikes födda har arbetslösheten däremot minskat med 1 400 personer under samma period. Det är stor skillnad i arbetslöshetsnivåerna mellan utrikes födda och inrikes födda. Bland utrikes födda var den 41,4 procent och bland inrikes födda 6,6 procent i slutet av februari.

– Många av de arbetslösa skulle behöva utbildning för att öka sina möjligheter till jobb. I Gävleborgs län har 42 procent av de inskrivna högst grundskola, vilket är den högsta siffran i hela landet, säger Charlotte Humling, arbetssförmedlingschef i Gävle.

Arbetsförmedlingen har nu fått ett utökat uppdrag att arbeta med utbildningsinsatser för att de arbetslösa ska komma närmare arbetsmarknaden.

I de flesta av länets kommuner pågår dialog med Arbetsförmedlingen för att skapa ökade förutsättningar i samverkan, så att arbetslösa kan se möjligheterna med reguljär utbildning. Vissa arbetssökande har också möjlighet att studera tolv månader med bibehållet aktivitetsstöd, förklarar Charlotte Humling.

Även arbetsmarknadsutbildningen ska ses över för att fungera bättre.

Kort om februari månad 2017, Gävleborgs län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari månad 2016)

 • 11,4 procent var inskrivna som arbetslösa (11,9).*
  Sammanlagt 15 595 personer (16 269) varav 2 968 inom etablering (2 702).

 • 19,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (22,6).*
  Sammanlagt 2 899 personer (3 583) varav 617 inom etablering (597).
 • 6 014 personer var öppet arbetslösa (6 723) varav 1 534 inom etablering (1 517).

 • 9 581 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 546)
  varav 1 434 inom etablering (1 185).

 • 719 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (799) varav 128 inom etablering (92).

 • 1 180 personer fick arbete (1 435) varav 51 inom etablering (21).

 • 82 personer varslades om uppsägning (41).

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd . Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa . Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 april.

För kommentarer: Charlotte Humling, chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16
Ytterligare information: Bitte Lyrén, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 68 56
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se