Arbetsförmedlingen på jobbjakt i Bollnäs-Ovanåker

Onsdagen den 27 november kommer Arbetsförmedlingen att spontanbesöka nya och gamla arbetsgivare i Bollnäs-Ovanåker. Tanken är att fånga upp arbetsgivarnas rekryteringsbehov eller undersöka om de har möjlighet att ta emot personer för praktik eller arbetsträning. Besöket ger samtidigt Arbetsförmedlingen möjlighet att presentera vilka övriga stöd vi kan erbjuda en arbetsgivare.

– Vi vill gärna möta arbetsgivare i deras egen miljö och förhoppningen är att vi kommer att hitta många nya jobb och praktikplatser, säger Frida Cronsioe från Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker.

Goda arbetsgivarkontakter 

Genom att träffa arbetsgivare får Arbetsförmedlingen en bild av arbetsbehovet som finns i området. Även om företagen inte alltid har behov av att nyanställa får Arbetsförmedlingen en möjlighet att informera om hur rekryteringsprocesser går till och vilka olika anställningstyper som kan vara intressanta. Och kanske viktigast av allt; få en personlig kontakt med arbetsgivarna.

– Det är inte alla arbetsgivare som vet vilket bra stöd vi från Arbetsförmedlingen kan vara i samband med en rekrytering. Vi kan hjälpa till att hitta personer med den förmåga och potential som företaget söker, säger Frida Cronsioe.

Press inbjuds följa med oss ut på jobbjakten!

För mer information kontakta

Frida Cronsioe
Chef Arbetsförmedlingen Bollnäs - Ovanåker
010-486 20 53

För kommentarer:
Frida Cronsioe
Chef Arbetsförmedlingen Bollnäs-Ovanåker
010-486 20 53

Presskontakt:
Erik Öberg
Press- och informationsansvarig
010-486 79 28

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar