Arbetslösheten fortsätter sjunka

I juli månad hade Arbetsförmedlingarna i Gävleborg 2000 färre öppet arbetslösa eller deltagare i program. Även nyinskrivningarna fortsätter sjunka och många ungdomar får jobb.

Under juli 2011 nyanmäldes drygt 600 nya platser till arbetsförmedlingarna i länet. Det var närmare 200 färre än juli 2010 men tittar man på hela året har det anmälts 10 800 nya platser vilket är drygt 2000 fler än samma period förra året.

– Vi har fortfarande den högsta arbetslösheten i landet så dom nya platserna behövs verkligen säger Charlotte Palmborg, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Hudiksvall.

I juli var den totala arbetslösheten i Gävleborgs län 14 400 personer vilket representerar 8,4 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år, motsvarande siffra för riket var 6,1 procent. 7 100 personer var öppet arbetslösa medan 7 300 var arbetssökande som deltar i något program vilket sammantaget är 2 000 personer färre än i juli 2010.

– Våra resurser ska främst användas till personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Därför är det glädjande att se att de särskilda insatser som finns för arbetssökande med en funktionsnedsättning gett stor effekt säger Charlotte Palmborg. I juli hade 3 200 personer arbete med någon form av stöd, en ökning med 14 procent jämfört med juli förra året, vilket faktiskt är den största ökningen i landet.

Även ungdomsarbetslösheten i länet sjunker. I juli var nästan 500 färre ungdomar inskrivna som öppet arbetslösa eller deltagande i program jämfört med juli 2010. Bland ungdomarna har personer med gymnasial- eller eftergymnasial utbildning lättare att få jobb än de som endast har förgymnasial utbildning.

– Vår ungdomsarbetslöshet är oroväckande hög men det är glädjande att den sjunker snabbare här än i de flesta andra län konstaterar Charlotte Palmborg.

Fakta

Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer: Charlotte Palmborg, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar, 010-486 83 11

För information: Bitte Lyrén, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 68 56


Presskontakt: Urban Isberg, Informatör, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar