Arbetslösheten nedåt i alla länets kommuner

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Gävleborgs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om arbetsmarknaden för Gävleborgs län, april 2018

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017.

  • 9,8 procent var inskrivna som arbetslösa (10,9).* Sammanlagt 13 383 personer (14 776) varav 2 266 inom etablering (3 291).
  • 14,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (17,4).* Sammanlagt 2 118 personer (2 583) varav 315 inom etablering (549).
  • 4 858 personer var öppet arbetslösa (5 236) varav 665 inom etablering (1 235).
  • 8 525 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 540) varav 1 142 inom etablering (1 402).
  • 663 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (556) varav 5 inom etablering (40).
  • 1 507 personer fick arbete (1 590) varav 56 inom etablering (84).
  • 61 personer varslades om uppsägning (122).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Mer djupgående information, bland annat hur det ser ut i de olika kommunerna, finns i den bifogade filen Faktaunderlag. Bifogat är också en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För information: Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 26 60
För kommentarer: Mohamed Chabchoub, chef Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland, 010-486 19 92
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se