Arbetslösheten ökar trots minskat inflöde

Färre personer skrev in sig som nya arbetslösa i Gävleborgs län i oktober. Samtidigt minskade utflödet till jobb och de som är arbetslösa är det längre.

Gävleborgs län hade den näst högsta ökningen i landet av arbetslösa jämfört med oktober förra året. Här i länet steg arbetslösheten med 3,2 procent eller 0,3 procentenheter till 11,3 procent av den registrerade arbetskraften i åldrarna 1664 år eller 15 428 personer. Mest steg den i Södermanland, 0,4 procentenheter till 10,8 procent.

Färre skrev in sig som arbetslösa till Arbetsförmedlingen. Men det var också färre som fick jobb. De långtidsarbetslösa, det vill säga de som varit utan jobb i mer än ett halvår, var i oktober 9 100 personer. En ökning med 800 sedan oktober förra året.

Unga vuxna ökar mest

Åldersgruppen 2529 år sticker ut med störst ökning av såväl öppet arbetslösa men framför allt av deltagare i program med aktivitetsstöd. Det talas mycket och görs mycket för ungdomar 1824 år medan unga vuxna 2529 år kommer mer i skymundan.

De prioriterade grupperna ska vara ungdomar upp till 24 år och utrikesfödda. Det betyder förstås inte att vi släpper de unga vuxna. Det finns brist på kompetent arbetskraft i många branscher och då måste vi rusta arbetssökande med utbildning och praktik så att de kan ta de här jobben, säger Charlotte Humling, arbetsförmedlingschef i Gävle och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborgs län.

Inflödet av asylsökande påverkar inte än

De många asylsökande som kommer till Sverige för närvarande bedöms inte ge någon effekt på arbetslösheten förrän kanske om ett år eller mer, när Migrationsverket har hunnit behandla och fatta beslut i de asylansökningar som inkommer i nuläget.

I dagsläget är 43,2 procent av länets arbetslösa utrikesfödda.

Fler varsel

Efter en period av få varsel blev oktober en varseltung månad i Gävleborg. 221 personer varslades om uppsägning, vilket är 155 fler än samma månad förra året. Trots oktobers höga varseltal är det totala antalet varsel hittills i år lägre än vid samma tid i fjol.

– Det är bekymmersamt med de många varslen då vi är ett industritungt län. Men vi vet också att alla varslade inte blir arbetslösa, statistiskt sett blir cirka sex av tio varslade uppsagda, men endast ungefär hälften av dem blir arbetslösa, säger Charlotte Humling.

Arbetsförmedlingens prognos om arbetsmarknadsutsikterna 2016 kommer 9 december.

Kort om oktober månad 2015, Gävleborgs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)

  • 11,3 procent var inskrivna som arbetslösa (11,0)*

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 15 428 personer (14 956)

  • 22,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (23,8)**

  • Antal inskrivna arbetslösa unga 18-24 år uppgick till 3 677 personer (3 922)

  • 1 305 personer fick arbete (1 481)

  • 958 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 068)

  • 1 626 nya lediga platser anmäldes (1 712)

  • 221 personer varslades om uppsägning (66)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Inskrivna arbetslösa i oktober 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 14 december 2015.

För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16
Ytterligare information: Bitte Lyrén, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 68 56
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, Press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är bekymmersamt med de många varslen då vi är ett industritungt län
Charlotte Humling