Dialog mellan Arbetsförmedlingen och Gävleborgs kommuner ska minska ungdomsarbetslösheten

Nu inleds dialogkonferenserna om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten. I samarbete med Delegation för unga till arbete, Dua, bjuder Arbetsförmedlingen in Gävleborgs kommuner den 4 maj för att jobba fram lokala överenskommelser och därmed lägga en bra grund för gemensamma regionala och lokala initiativ.

Arbetsförmedlingen, regeringens Delegation för unga till arbete, Dua, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är överens om att det behövs en kraftsamling från hela samhället för att minska ungdomsarbetslösheten.

Hösten 2014 bjöd arbetsmarknadsministern in alla kommuner till dialoger om hur stat och kommuner kan samverka och nu fortsätter samtalen.

Syftet med de nya dialogerna är att ta nästa steg för att utveckla samverkan och börja diskutera nya lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten.

– Ska vi minska ungdomsarbetslösheten rejält måste vi samarbeta med olika kommunala verksamheter som arbetsmarknadsenheter, men även med socialtjänsten och utbildningsområdet, säger Christina Storm Wiklander, marknadschef Arbetsförmedlingen Södra Norrland.

Delegationen för unga till arbete och Arbetsförmedlingen kommer innan sommaren genomföra 24 regionala konferenser. Förhoppningen är att 100 kommuner då ska ha börjat arbetet med att ingå överenskommelser.

– Intresset från kommunerna att fördjupa samverkan med Arbetsförmedlingen är stort. Vi kraftsamlar nu för att nå EU:s mål om halverad ungdomsarbetslöshet år 2020, säger Lil Ljunggren Lönneberg, ordförande i Delegationen för unga till arbete.

Tid: Måndag 4 maj, klockan 10-16
Plats: Scandic Hotell Väst, Johanneslötsvägen 6 i Gävle
Lokal: Valbo & Strömbro

Media är välkomna att delta klockan 10-12!

Program dialogkonferens 4 maj

10.00-10.45 Inledning

  • Arbetsmarknadsläget, uppdrag, ingångvärden och målsättning
  • Nya förutsättningar i vårändringsbudgeten

10.45-12.00 Samverkan i praktiken

  • Information om regeringsuppdraget "Välfungerande samverkansformer mellan kommuner och Arbetsförmedlingen"
  • På ungas villkor. Kan vi använda erfarenheterna från projekten Unga in och Plug in i arbetet med överenskommelsen?
  • Det lönar sig att samarbeta! Kort information om socioekonomisk analys och hur den kan användas.
  • Ung framtid. Satsning som ger effekt.

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Att utforma en lokal överenskommelse

För information och kommentarer: Christina Storm Wiklander, marknadschef Arbetsförmedlingen Södra Norrland

Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, Arbetsförmedlingen, 010-488 54 21

Linus Källander, Delegation för unga till arbete, 08-405 14 12, linus.kallander@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Ska vi minska ungdomsarbetslösheten rejält måste vi samarbeta med olika kommunala verksamheter
Christina Storm Wiklander