Färre arbetslösa inom etableringen

Gävleborg fortsätter att vara ett län där arbetslösheten minskar nästan mest i landet. I oktober var 14 065 personer arbetslösa, en minskning med 6,6 procent på ett år. Inom etableringsuppdraget var minskningen 25 procent.

Arbetslösheten minskar i länets samtliga kommuner utom en. Ockelbo sticker ut med en ökning på 3,9 procent. Sett till antal personer rör det sig om 13 fler än oktober förra året. Mest minskar arbetslösheten i Ovanåker, med 30 procent eller 153 personer.

– Jobbmöjligheterna varierar inom länet. Men vi ser att den som har en gymnasieutbildning har bättre chans generellt. Inte minst gäller det yrken där det är brist på arbetskraft som inom skolans värld och vården, säger Mohammed Chabchoub, arbetsförmedlingschef och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

Många utrikesfödda fick jobb

I oktober fick drygt 1 300 länsbor som var inskrivna som arbetssökande ett jobb. Av dem var drygt en tredjedel eller 454 personer utrikes födda. Och för dem som är inskrivna i etableringsuppdraget minskade arbetslösheten med en fjärdedel till 2 153 personer.

– Det är glädjande att så många personer med utländsk bakgrund är intressanta för anställning. Det visar att insatserna att höja kompetensen, med exempelvis arbetsmarknadsutbildningar och sfi, ger resultat, säger Mohamed Chabchoub.

Färre utan jobb länge

Personer som varit utan arbete i mer än ett år minskade i oktober med 4,7 procent till 6 592 personer.

– Arbetet med extratjänster där vi samverkar med kommunerna fortsätter att ge resultat. I oktober hade 700 personer extratjänst, det är personer som har varit i arbetslöshet en lång tid som nu får en väg in på arbetsmarknaden, säger Mohamed Chabchoub.

Färre inskrivna ungdomar

Arbetslösheten bland unga i åldern 18–24 år minskade med närmare 500 personer i oktober till 2 587 personer. Länet har dock fortsatt högre ungdomsarbetslöshet än riket, 17,4 procent jämfört 10,4 procent för åldersgruppen.

Kort om arbetsmarknaden för Gävleborgs län oktober 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016)

  • 10,4 procent var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 14 065 personer (15 051) varav 2 153 inom etablering (2 875).
  • 17,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (20,1).* Sammanlagt 2 587 personer (3 084) varav 417 inom etablering (626).
  • 4 704 personer var öppet arbetslösa (5 822) varav 921 inom etablering (1 520).
  • 9 361 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 229) varav 1 232 inom etablering (1 355).
  • 878 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (959) varav 50 inom etablering (167).
  • 1 320 personer fick arbete (1 390) varav 89 inom etablering (63).
  • 56 personer varslades om uppsägning (493). Merparten inom offentlig verksamhet.

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Inskrivna arbetslösa i oktober 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontaktuppgifter

För kommentarer:
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef Södra Hälsingland, 010-486 19 92
Mer information:
Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker Gävleborg, 010-486 26 60
Presskontakt:
Lotta Edman, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

I oktober hade 700 personer extratjänst, det är personer som har varit i arbetslöshet en lång tid som nu får en väg in på arbetsmarknaden
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef