Fler får arbete med stöd

Det är 500 färre personer som är öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd idag, jämfört med samma månad i fjol. Av den här minskningen står ungdomarna för över 50 procent. Arbetsförmedlingens statistik visar också att fler har fått arbete, även bland de personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det är knappt 4 000 personer i länet som har ett jobb tack vare ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma månad i fjol är detta en ökning med 500 personer. De senaste sex månaderna har antalet personer som har arbete med stöd varit det högsta sedan hösten 2008.

– Det är glädjande att fler får ett jobb, inte bara för individen utan också för samhället i stort. Arbetsgivarna ser också den kompetens som finns hos de personer som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Charlotte Humling, arbetsförmedlingschef i Gävle.

Merparten, eller 85 procent, av de som har en anställning med någon form av stöd från Arbetsförmedlingen utgörs av personer som har en funktionsnedsättning som innebär hinder för arbete. Men det finns stöd även för andra personer.

– Våra stöd underlättar för många att få fäste på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara en fysisk anpassning av arbetsplatsen eller stöd i hur man kan lägga upp arbetet. Arbetsgivaren kan också få ekonomisk kompensation, säger Charlotte  

– Det är viktigt att anställningarna sker på justa villkor. Både för att den som arbetar ska ha en skälig lön men också för att motverka en snedvriden konkurrens mellan företagare, säger Charlotte

Arbetsmarknadsläget i Gävleborg

I slutet av oktober var det 15 762 personer eller 11,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år som var inskrivna som öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa var 506 färre jämfört med för ett år sedan. Liksom tidigare återfanns den lägsta arbetslösheten i länet i Nordanstig, 8,8 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år vilket motsvarar 396 personer. Den var högst i Sandviken, 12,9 procent eller 2 372 personer.

Jämfört med oktober 2012 har det anmälts fler lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Efterfrågan var störst på kundtjänstmedarbetare, företagssäljare samt systemerare och programmerare.

Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

För kommentarer:
Charlotte Humling
Chef Arbetsförmedlingen Gävle
010-486 45 16

Presskontakt:
Erik Öberg
Press- och informationsansvarig
010-486 79 28

Ytterligare information:
Bitte Lyrén
Arbetsmarknadsanalytiker
010-486 68 56

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är viktigt att anställningarna sker på justa villkor.
Charlotte Humling