Liten ökning av arbetslösheten

Antalet nyinskrivna arbetslösa sjönk i december liksom ungdomsarbetslösheten. Men den totala arbetslösheten i Gävleborgs län ökade något jämfört med december 2014.

Gävleborg fortsätter att ha rikets högsta arbetslöshet med 11,9 procent. Snittet för riket är 8,0 procent. Arbetslösheten ökar trots ett minskat inflöde av nyinskrivna öppet arbetslösa. Det beror på att färre får jobb och att de redan inskrivna är utan arbete längre. I december hade 3 535 länsbor varit utan arbete i två år eller mer, en ökning med 10,4 procent på ett år.

– För att dessa personer ska komma från arbetslösheten och ut i jobb behövs fortsatta insatser som praktik eller subventionerade anställningar. Men många av dem behöver även utbildning eller komplettera redan genomförd utbildning, säger Charlotte Humling, arbetsförmedlingschef i Gävle och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

Ungdomsarbetslösheten ned i 8 av länets 10 kommuner
Länets arbetslösa ungdomar minskade med 8 procent i december jämfört med förra året. Allra mest minskade den i Ljusdal (19,5 procent). I Hofors och Nordanstig ökade den. Ökningen beror på att antalet ungdomar som ingår i den registerbaserade arbetskraften minskade, inte att fler saknade arbete.

Sommarjobb redan ute
Antalet nya lediga platser var över 1 100 fler än i december 2014. Den logiska förklaringen är att sommarjobben inom kommunal vård och omsorg anmäldes till Arbetsförmedlingen, liksom sommarvikariaten hos Furuviksparken. Efterfrågan denna decembermånad var följaktligen störst i antal på undersköterskor och medarbetare nöjes-/djurpark. Efterfrågan var också stor på säljare, grundskollärare, socialsekreterare och grundutbildade sjuksköterskor.

– Sommarvikariaten utannonseras tidigare och tidigare. De är en mycket bra möjlighet för unga personer att få en första kontakt med arbetsmarknaden. Men man måste inte vara ungdom för att söka sommarjobb. Sommarvikariatet leder många gånger vidare till anställning och blir det inte så, har det i alla fall gett mer kompetens och erfarenhet från yrkeslivet, säger Charlotte Humling.

Nu inleds också högsäsongen för Arbetsförmedlingens rekryterings- och utbildningsmässor. I Söderhamn arrangeras en den 26 januari och i Gävle den 18 februari. 

Kort om december månad 2015, Gävleborgs län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)

  • 11,9 procent var inskrivna som arbetslösa (11,8)*
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 16 280 personer (16 181)
  • 22,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (24,4)**
  • Antal inskrivna arbetslösa unga 18-24 år uppgick till 3 730 personer (4 054)
  • 1 092 personer fick arbete (1 145)
  • 1 073 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 307)
  • 2 867 nya lediga platser anmäldes (1 706)
  • 104 personer varslades om uppsägning (94)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16
Ytterligare information: Bitte Lyrén, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 68 56
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, Press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia