Maj månads statistik

Idag publiceras arbetslöshetsstatistik för maj månad för Gävleborgs län.

Vill du har mer information kontakta arbetsmarknadsanalytiker Helena Lindh, 010-486 26 60.

Kort om arbetsmarknaden för Gävleborgs län maj 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2016.

  • 10,4 procent var inskrivna som arbetslösa (10,9).* Sammanlagt 14 151 personer (14 727) varav 2 575 inom etablering (2 749).

  • 16,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,6).* Sammanlagt 2413 personer (2989) varav 508 inom etablering (571).

  • 4 844personer var öppet arbetslösa (5 469) varav 1187 inom etablering (1548).
  • 9 307 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 258) varav 1 388 inom etablering (1 201).

  • 653 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (702) varav 70 inom etablering (129).

  • 1863 personer fick arbete (1945) varav 76 inom etablering (41).
  • 57 personer varslades om uppsägning (47).
     

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera