Månadsstatistik för Gävleborgs län för januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Gävleborgs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Gävleborgs län

(Inom parentes anges siffrorna för januari 2017)

  • 10,4 procent var inskrivna som arbetslösa (11,4).* Sammanlagt 14 318 personer (15 670) varav 1 948 inom etablering (2 972).
  • 16,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,4).* Sammanlagt 2 458 personer (2 964) varav 343 inom etablering (628).
  • 5 280 personer var öppet arbetslösa (6 251) varav 796 inom etablering (1 622).
  • 9 038 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 419) varav 1 152 inom etablering (1 350).
  • 1 035 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1 065).
  • 1 335 personer fick arbete (1 323) varav 53 inom etablering (74).
  • 189 personer varslades om uppsägning (37).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag med bland annat en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Bifogat finns också en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren. Och här finns en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Kontaktuppgifter

Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker Gävleborgs län, 010-486 26 60
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborgs län, 010-486 19 92
Presskontakt: Lotta Edman, press- och informationsanvarig, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se