Många drabbade av varsel

Ett större varsel medförde att antalet som varslades om uppsägning under mars månad blev 253 personer, en fördubbling jämfört med samma månad förra året.

Arbetslösheten är fortfarande högst i landet.

– Den höga arbetslösheten i vårt län har flera orsaker. Låg utbildningsnivå, få instegsjobb och låg rörlighet är några anledningar samtidigt som många företag och industrier lägger ner eller flyttar sin verksamhet säger Charlotte Palmborg, arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Hudiksvall.

Närmare 500 fler arbetslösa än för ett år sedan

I slutet av mars hade den totala arbetslösheten i länet ökat med 471 personer till 16 841. I princip hela ökningen, 450 personer, återfinns i Gävle. Detta representerar 12,3 procent av den registerbaserade arbetskraften (se faktaruta) mellan 16 och 64 år. Motsvarande siffra för riket var 8,5 procent. Den lägsta arbetslösheten i länet i mars fanns i Nordanstig, 9,6 procent. Arbetslösheten var högst i Gävle, 13,8 procent.

I mars månad anmäldes 1 498 lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Det är 241 färre än under mars i fjol. Totalt under första kvartalet i år har drygt 5 500 platser anmälts. Samma period i fjol var antalet närmare 6 000.

Sammanlagt var 4 461 av länets ungdomar arbetslösa i februari vilket är drygt 200 fler än för ett år sedan. Antalet utgör 26,9 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen 18-24 år att jämföra med rikets 17,2 procent.

– En positiv trend som vi ser är att antalet ungdomar i länet som varit utan arbete lång tid är lägre än för ett år sedan. De med längst tider utan arbete har minskat kontinuerligt i antal sedan hösten 2011 konstaterar Charlotte Palmborg.

Färre nyinskrivna arbetslösa

1 623 personer av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar började någon form av arbete under mars vilket är 241 personer färre än samma månad förra året. Antalet nyinskrivna arbetslösa minskade under månaden med 108 personer till 815.

– För alla våra arbetslösa är det viktigt att ha stor bredd i sitt jobbsökande, både geografiskt och yrkesmässigt. Att finslipa sitt CV samt kompetensutveckling är ytterligare faktorer som påverkar möjligheten till att få ett jobb och här ska Arbetsförmedlingen vara ett stöd säger Charlotte Palmborg

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer länet: Charlotte Palmborg, arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Hudiksvall, 010-486 83 11

För kommentarer Bollnäs: Margareta Mörtsell, arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Bollnäs, 010-486 73 61

För kommentarer Gävle: Gabriella Persson Turdell, arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Gävle, 010-486 85 24

För information: Bitte Lyrén, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 68 56


Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se