Många lediga platser att söka både lokalt och nationellt

Under det första kvartalet i år har Arbetsförmedlingen i Gävleborgs län haft
ovanligt många  lediga platser att söka. Vi måste titta fem år tillbaka i tiden
för att hitta en högre siffra. Totalt har 5 546 platser anmälts vilket är närmare
800 fler än under samma period i fjol. Om man vidgar sökområdet finns det
ännu fler lediga jobb att söka. I Sverige finns det drygt 62 000 lediga platser
och i vårt europanätverk finns det närmare 1,5 miljoner registrerade jobbtillfällen.

– Det är lätt att glömma bort att det finns jobb att söka, bara man är beredd att vidga sitt
sökområde, säger Charlotte Humling, chef vid Arbetsförmedlingen i Gävle.

Jobba utomlands med hjälp av Eures
Arbetsförmedlingen är med i Eures som är ett nätverk av offentliga arbetsförmedlingar i Europa.
Idag, läs den 10 april 2013, finns det närmare 1,5 miljoner lediga platser registrerade i
Eures-nätverket för den som vill ut och jobba i Europa. Det största antalet i dagsläget finns i
Storbritannien, drygt 600 000 och följs av Tyskland med drygt 350 000 platser.

– Jag tycker att fler ska ta chansen att jobba utomlands. Våra erfarenheter visar att
om man jobbar några år utanför Sveriges gränser får man en betydligt starkare ställning
på arbetsmarknaden när man kommer tillbaka. Förutom att man får erfarenheter från ett
jobb och stärker sina språkkunskaper så visar man också på
handlingskraft – och det uppskattas av arbetsgivare, säger Charlotte.

Fri rörlighet för arbetstagare är en av de grundläggande rättigheterna för medborgare i
medlemsländerna. Det innebär att man har rätt att söka och ta arbete utan att ha
arbetstillstånd inom EU. I vissa fall går det att få ta med sig sin svenska ersättning
från arbetslöshetskassan.

Till och med den sista juni i år kan den som är mellan 18 och 30 år och
har hittat minst sex månaders arbete i ett annat EU-land ha möjlighet att få stöd
och bidrag för att komma igång i det nya landet.

Rekrytera arbetskraft från Europa
Det finns lokala arbetsgivare i Gävleborg som har svårt att hitta arbetskraft med rätt
kompetens. För dem kan lösningen ofta finnas utanför Sveriges gränser.

– Vi hjälper bland annat till att rekrytera läkare via vårt Eures-nätverk.
Genom den fria rörligheten får vi ta del av andras kunskaper och det
tjänar alla på, säger Charlotte.

Arbetslösheten är fortfarande högst i Gävleborgs län
Även under mars månad hade Gävleborgs län landets högsta arbetslöshet.
Antalet totalt inskrivna arbetslösa var 160 fler jämfört med för ett år sedan. Antalet
öppet arbetslösa var 205 färre medan 365 fler deltog i arbetsmarknadspolitiska
program med aktivitetsstöd. Antalet inskrivna öppet arbetslösa i länet var
7 554 personer i mars och antalet personer som deltog i arbetsmarknadspolitiska
program med aktivitetsstöd var 9 447. I länet var därmed sammanlagt
17 001 personer eller 12,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64
år öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i mars i år.

Den lägsta arbetslösheten i länet återfanns i Nordanstig och Hudiksvall
med 9,9 respektive 10,5 procent av den registerbaserade arbetskraften
16 – 64 år. Den var högst i samma kommuner som föregående månader,
Sandviken och Gävle, båda med 13,2 procent.

– Vi har en alldeles för hög arbetslöshet i länet och vi måste alla samarbeta
för att bryta den här trenden. Vi från Arbetsförmedlingen hjälper till att matcha
arbetssökande med de lediga jobb som finns. Men för att på allvar kunna minska
arbetslösheten så måste det skapas ytterligare lediga jobb att söka, samtidigt som
de som är arbetssökande styrker sin kompetens med
relevant utbildning, avslutar Charlotte Humling.

Det finns ytterligare information om arbetsmarknadsläget i bilagan "Mer om arbetsmarknadsläget".

För kommentarer:
Charlotte Humling
Chef Arbetsförmedlingen Gävle
010-486 45 16

Presskontakt:
Erik Öberg
Press- och informationsansvarig
010-486 79 28

Ytterligare information:
Bitte Lyrén
Arbetsmarknadsanalytiker
010-486 68 56

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag tycker att fler ska ta chansen att jobba utomlands. Våra erfarenheter visar att om man jobbar några år utanför Sveriges gränser får man en betydligt starkare ställning på arbetsmarknaden när man kommer tillbaka. Förutom att man får erfarenheter från ett jobb och stärker sina språkkunskaper så visar man också på handlingskraft – och det uppskattas av arbetsgivare
Charlotte Humling