Mekanotjänst och Arbetsförmedlingen inleder samarbete kring integration

Mekanotjänst och Arbetsförmedlingen i Ljusdal inleder unikt samarbete kring integration och arbetspraktik. Målet med projektet är att förena företagets satsningar under 2018–2019 med potentialen i kommunens nya invånare.

– Ljusdals kommun har i dag över 400 arbetslösa invandrare. Fröatt bli en del av samhjället är det viktigt att få komma ut i arbetslivet. Samtidigt har vi på Mekanotjänst högtryck och letar efter mer produktionspersonal. Vi är övertygade om att många av dessa personer har en teknisk bakgrund eller ett teknikintresse och en vilja att få ett bra jobb i kommunen. Vi vill ta tillvara den här möjligheten och genom att erbjuda praktik kunna matcha möjliga nya medarbetare med vårt behov av mer personal, säger Jens Christensen, vd för Mekanotjänst.

Arbetsförmedlingen och Ljusdals kommun har tillsammans med Mekanotjänst skapat de bästa förutsättningarna för en lyckad arbetspraktik genom att tillsätta två handledare till projektet. Handledarna kommer hela tiden att vara tillgängliga och stötta praktikanterna i både integrations- och arbetsrelaterade frågor och Mekanotjänst kommer också möjliggöra svenskundervisning på arbetsplatsen. Målsättningen är att praktikanterna ska kunna erbjduas anställning i bolaget.

– Vi har ett samhällsansvar och känner en stark vilja att göra vad vi kan för att skapa goda förutsättningar för våra nya invånare, säger Jens Christensen.

Ramarna för samarbetet har formats under våren 2018 och återstående förberedelser slutförs under juni. Den första gruppen påbörjar sin praktik på Mekanotjänst i Järvsö under augusti månad.

För ytterligare information: Jens Christensen, Mekanotjänst i Järvsö AB, 070-670 76 29

Stefan Norin, Arbetsförmedlingen, 010-488 77 73

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera