Något fler lediga jobb än för ett år sedan

I februari anmäldes närmare 2 000 nya lediga jobb till länets arbetsförmedlingar vilket är något fler än för ett år sedan. Annars visar de flesta indikatorerna på en något svagare arbetsmarknad nu än för ett år sedan.

– Vi har fortfarande relativt gott om jobb att förmedla och det behövs då vi har landets högsta arbetslöshet säger Charlotte Palmborg, arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Hudiksvall.

Något fler arbetslösa än för ett år sedan

I slutet av februari hade den totala arbetslösheten i länet ökat med 290 personer till 17 160. Detta representerar 12,5 procent av den registerbaserade arbetskraften (se faktaruta) mellan 16 och 64 år. Motsvarande siffra för riket var 8,7 procent. Den lägsta arbetslösheten i länet i februari fanns i Hofors, 9,9 procent, följt av Nordanstig med 10,3 procent. Arbetslösheten var högst i Gävle, 13,9 procent, samt i Bollnäs 13,0 procent.
Sammanlagt var 4 606 av länets ungdomar arbetslösa i februari vilket är drygt 200 fler än för ett år sedan. Antalet utgör 27,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen 18-24 år att jämföra med rikets 17,8 procent.

Fler nyinskrivna arbetslösa och färre fick arbete

1 425 personer av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar började någon form av arbete under februari vilket är 144 personer färre än samma månad förra året. Antalet nyinskrivna arbetslösa ökade under februari. Ökningen är 40 personer jämfört med samma månad förra året och uppgick i slutet av februari till 933 personer.

– Vi hade begränsat antal varsel under februari. Det var 49 personer som berördes vilket är åtta fler än för ett år sedan säger Charlotte Palmborg.


Många har lång tid i arbetslöshet

Av de totalt inskrivna arbetslösa i länet i februari så har 3 170 personer varit utan arbete i mer än 24 månader. Det innebär en ökning med 9,3 procent jämfört med i fjol.

– Vi ser att allt fler har långa tider i arbetslöshet och förhållandet är i stort sett detsamma för hela landet. Dock är ökningstakten lägre i vårt län än genomsnittet för riket. Det enda län som har färre personer i långa arbetslöshetstider jämfört med för ett år sedan är Norrbotten säger Charlotte Palmborg.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer länet: Charlotte Palmborg, arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Hudiksvall, 010-486 83 11

För kommentarer Bollnäs: Margareta Mörtsell, arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Bollnäs, 010-486 73 61

För kommentarer Gävle: Gabriella Persson Turdell, arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Gävle, 010-486 85 24

För information: Bitte Lyrén, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 68 56


Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar