Nya levnadsvanor ger nya möjligheter

Den 4 november startar Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Gävle kommun ett samarbete, Krami Gävle, vilket syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden

för personer som har varit eller är i kontakt med kriminalvården.

Målet för Krami är att deltagarna ska:

Finna, få och behålla ett arbete

Leva ett laglydigt liv

Bli självförsörjande och bli delaktiga i nya sociala sammanhang

Samverkan mellan Kommun, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ger bättre förutsättningar att lyckas med denna målsättning och därmed minska återfallen i brott genom att bryta ett socialt mönster.

– Sveriges första Krami-projekt startade i Malmö 1980 och finns i och med etableringen i Gävle på ett 20-tal orter i landet. Vi driver denna verksamhet på prov under ett år och planerar att starta upp sex grupper

under året säger Marcus Nordström, Arbetsförmedlingens representant i verksamheten.

Verksamhetens bemanning är en Socialsekreterare, en Frivårdsinspektör och en Arbetsförmedlare, det vill säga en person ur respektive organisation.

– Vi går in i samarbetet med våra respektive kompetenser och tillsammans har vi då det som behövs för att hjälpa deltagarna att bryta osunda mönster säger Marcus Nordström.

Invigningen sker i form av öppet hus mellan klockan 13.00 och 16.00. Klockan 14.00 håller organisationernas chefer invigningsanförande och på en gemensam pressträff efteråt berättar vi mer om

samarbetet.

Datum: 4 november

Tid:14.00

Plats: Norra Skeppsbron 5A Gävle

Förutom respektive organisations representant i Krami träffar ni:

Per-Erik Gustafsson, Kriminalvårdens regionchef

Charlotte Humling, Arbetsförmedlingschef i Gävle

Mats Collin, Förvaltningschef, Socialtjänsten Gävle kommun

För kommentarer: Marcus Nordström, Arbetsförmedlare, 010-488 08 91

Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera