Ökning av varsel i Gävleborg

I augusti varslades 332 personer i Gävleborgs län om uppsägning. Det är sju gånger så många som för ett år sedan. Ser man på året hittills är ökningen 60 procent jämfört med 2016.

Varslen i augusti rör i huvudsak tillverkningsindustrin där det lagts ett varsel på drygt 200 personer. Övriga rör främst byggbranschen och offentlig sektor. Men ett varsel leder inte per automatik till att den berörda blir arbetslös.
– Ett varsel om uppsägning kan vara väldigt dramatiskt för den drabbade. Men vår statistik visar att cirka sju av tio varslade blir uppsagda och av dem hamnar en fjärdedel i arbetslöshet. Sammantaget innebär det att över 80 procent av de varslade antingen har ett nytt jobb, studerar eller har hittat en annan lösning ett halvår efter uppsägningen, säger Mohammed Chabchoub, arbetsförmedlingschef och talesperson för Gävleborg.

Fortsatt minskad arbetslöshet

I slutet av augusti var 13 801 personer inskrivna på länets arbetsförmedlingar, en minskning med 670 personer jämfört med för ett år sedan. Det innebär en arbetslöshet på 10,2 procent. Rikssnittet låg på 7,4.
Länets lägsta arbetslöshet har Nordanstig med 6,0 procent och högst har Sandviken med 13,5 procent.

Arbetslösheten har minskat i samtliga grupper utom bland äldre. Särskilt tydlig är minskningen bland ungdomar med drygt 500 personer till 16,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Den minskar även bland inrikesfödda men minskningen är procentuellt störst bland utrikesfödda. Det är dock från en väldigt hög nivå.
– Det är glädjande att se att våra gemensamma insatser med kommuner och arbetsgivare mot arbetslösheten har effekt, säger Mohamed Chabchoub.

Arbete med stöd ökar

Totalt 4 460 personer har arbete med stöd, 440 fler än i fjol. Av dem är 1 115 anställningsstöd och 3 345 särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning i de fall den medför en nedsatt arbetsförmåga. Antalet anställningsstöd visar en stark ökning och är 484 fler än i augusti 2016.
– Det är förstås tråkigt att anställningsstöden behövs men det är väldigt bra att de finns. Det bidrar till att arbetsgivarna vågar anställa personer, säger Mohamed Chabchoub.

Kort om arbetsmarknaden i Gävleborgs län augusti 2017
(Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2016)

  • 10,2 procent var inskrivna som arbetslösa (10,8).* Sammanlagt 13 801 personer (14 669) varav 2 301 inom etablering (2 870).
  • 16,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,7).* Sammanlagt 2 492 personer (3 008) varav 444 inom etablering (613).
  • 5 114 personer var öppet arbetslösa (6 057) varav 1 163 inom etablering (1 725).
  • 8 687 personer deltog i program med aktivitetsstöd (8 612) varav 1 138 inom etablering (1 145).
  • 959 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1 027) varav 68 inom etablering (154).
  • 1 296 personer fick arbete (1 441) varav 66 inom etablering (52).
  • 332 personer varslades om uppsägning (47).

* Andel av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Inskrivna arbetslösa i augusti 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

Kontaktinformation

För kommentarer:
Mohamed Chabchoub, chef Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland, 010-486 19 92
Mer information:
Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker Gävleborg, 010-486 26 60
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det är glädjande att se att våra gemensamma insatser med kommuner och arbetsgivare mot arbetslösheten har effekt
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef