Rekordstor ökning av antalet lediga jobb

Inledningen av året har varit något bättre än prognosen. Jämfört med januari 2012 är det fler som har fått arbete, antalet nyanmälda platser har ökat och det är färre personer som är nyinskrivna arbetslösa.

I januari månad anmäldes 2 485 lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Det är 414 fler än under januari i fjol. Ungefär hälften eller drygt 1 240 platser av dessa avser semestervikariatsplatser inom vård och omsorg inför sommaren 2013

– Tack vare det stora inflödet av sommarjobb är antalet lediga platser rekordhögt. Dessutom har vi haft färre personer som har skrivit in sig som arbetslösa. Det är förvånande, men samtidigt positivt, med tanke på den senaste tidens varselvåg, säger Charlotte Humling från Arbetsförmedlingen i Gävle.

Fler har varit utan arbete länge
Trots att det jämfört med januari 2012 är fler personer som har fått arbete och att färre personer har skrivit in sig som arbetslösa så har den totala arbetslösheten ökat i länet. Antalet totalt inskrivna arbetslösa var 247 fler jämfört med för ett år sedan och totalt är det 17 655 personer som är arbetslösa i Gävleborgs län.

Gävleborg har den högsta arbetslösheten följt av Blekinge och Södermanland medan Uppsala har den lägsta. Den lägsta arbetslösheten i länet återfanns i Nordanstig och Hudiksvall med 10,4 respektive 10,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år. Den var högst i samma kommuner som förra månaden, Gävle, 13,5 procent följt av Sandviken, med 13,3 procent.

– Anledningen till att arbetslösheten har ökat är att det är många personer som blir kvar i långtidsarbetslöshet. Det är vanligare idag, jämfört med tidigare, att man behöver fler insatser från oss än en arbetsmarknadsutbildning eller praktik. En stor förklaring till detta tror jag är att vi har många personer i länet med låg utbildningsnivå vilket gör att man har svårt att konkurrera om de jobb som finns, säger Charlotte Humling.

I länet har antalet som varit utan arbete längre än 24 månader ökat med 72 personer jämfört med januari 2012. Det skiljer sig dock mellan länets kommuner. Antalet med längst tid utan arbete har minskat i Söderhamn, Ljusdal och även marginellt i Bollnäs.

– Vi ser en tydlig koppling mellan hur strukturen ser ut på arbetsmarknaden i länet och antalet personer som har varit utan arbete länge. Det är många som tidigare har jobbat inom basindustrin som nu istället är inskrivna som arbetslösa. För att bryta arbetslösheten kan de behöva skola om sig och byta bransch eller vara beredda att söka ett jobb i ett större geografiskt område, säger Charlotte Humling.

Arbetslösheten har ökat mest i Hofors
Arbetslösheten ökade i februari i Hofors med nästan två procentenheter, jämfört med samma månad förra året. Totalt ligger arbetslösheten på 11.6 procent i Hofors. Om vi ser till gruppen ungdomar (18-24 år) i länet är arbetslösheten högst i Hofors, 30,6 procent och lägst i Nordanstig, 20,7 procent.

– Det är en tuff arbetsmarknad som mycket kan kopplas till industrin. Vi satsar nu ännu hårdare på att bryta den här negativa trenden. Nyckeln till att öka chanserna att få ett jobb ligger i utbildning, praktik och ännu tätare arbetsgivarkontakter, säger Jessica Löhman från Arbetsförmedlingen i Sandviken-Hofors.

För kommentarer länet
Charlotte Humling
010-486 45 16

För kommentarer Sandviken-Hofors
Jessica Löhman
010-487 24 93

För information
Peter Nofors,
Arbetsmarknadsanalytiker,

010-486 76 97

Presskontakt
Erik Öberg,
Press- och informationsansvarig,

010-486 79 28

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media