Yrkesutbildning kombinerat med SFI ger jobb

Att läsa SFI samtidigt som man går på en yrkesutbildning (arbetsmarknadsutbildning) har visat sig vara ett bra sätt för en nyanländ att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och alla kommuner i Gävleborgs län har tillsammans drivit ett projekt som handlar om att kombinera AUB med SFI. Nu avslutas projektet och du inbjuds närvara vid vårt avslutningsseminarium i Bollnäs.

Mellan åren 2010 och 2013 har 23 olika utbildningar startats inom tio olika yrkesområden. De finns utspridda över hela Gävleborgs län och riktar sig till nyanlända. Utbildningen varvar praktisk yrkeskunskap med svenska för invandrare SFI.

– Det är bra att läsa SFI och yrkeskunskaper parallellt. Det gör att man snabbare kan integreras i samhället eftersom man både blir duktig inom ett yrke och får bra språkutveckling, säger Ulrika Morelius från Arbetsförmedlingen.  

Lyckat resultat

Projektet har haft 400 deltagare. Utav de 320 som har avslutat utbildningar har ungefär hälften gått ut i arbete.

Nu i december avslutas projektet och därför kommer vi att ha ett avslutningsseminarium. Där kommer vi att berätta om de erfarenheter vi har fått från projektet. Detta gäller både från de som har drivit projektet och från arbetsgivare som har anställt personer som har varit deltagare vid utbildningarna.

Närvarande vid seminariet

Inbjudna till seminariet är SFI-rektorer, SFI-lärare, utbildningsansvariga företag, yrkeslärare, AF chefer och handläggare, flyktingsamordnare och kommunala tjänstemän, Länsstyrelsen, företag m fl. Välkommen du också!

Tisdagen den 26 november
Press inbjuds närvara från 13.00
Scandic i Bollnäs

För kommentarer:
Ulrika Morelius
Arbetsförmedlare
010-486 73 70

Presskontakt:
Erik Öberg
Press- och informationsansvarig
010-486 79 28


Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera