Arbetslösheten ökar något från september men fortsatt lägre än förra året

Trenden att 2013 är något bättre än 2012 avseende arbetslösheten håller i sig. I slutet av oktober var cirka 2 586 personer inskrivna arbetslösa, eller 8,9 procent av arbetskraften. Det är 125 personer färre än samma månad förra året. Av de 125 är 81 personer ungdomar 18-24 år, det är nu 740 arbetslösa ungdomar på Gotland.

– Tillsammans med olika arbetsgivare har vi lyckats förbättra situationen för ungdomar. Detta medan vårt samarbete med en bank om praktikplatser ännu är i startfasen, säger Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby. Fortfarande indikerar många faktorer att 2013 kommer bli bättre än 2012 och nu ser vi konkreta siffror. Vi ligger lite bättre till på nästan varje punkt. Till exempel hade vi i september många lediga platser anmälda inom Vård och omsorg och i oktober har dessa ökat ytterligare. Samtidigt ser jag med oro på utvecklingen inom varsel.

Lediga platser respektive varsel

Under oktober 2013 anmäldes drygt 100 lediga jobb, några fler än motsvarande period 2012. Flest lediga jobb i oktober anmäldes inom Vård och omsorg, 53 platser, och Finansiell verksamhet och företagstjänster, 23 platser.

40 varsel anmäldes under oktober jämfört med 10 under förra året.

Nyinskrivna respektive personer till arbete

Antalet nyinskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick under oktober till 266 personer, 57 färre än förra året.

I september 2013 fick 224 personer arbete, 9 färre än 2012.

Personer utan arbete

2 586 personer var i slutet av oktober inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd, en minsking med 125 personer. Av dessa var 740 ungdomar.

Av dem var 1 398 personer öppet arbetslösa och 1 188 var deltagare i program med aktivitetsstöd.

Personer i arbete med stöd

750 personer hade olika former av arbete med stöd vid oktober månads slut. Det är cirka 15 personer fler än under september föregående år.

Mer fakta och karta finns i ”Arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av oktober 2013”.

Statistik finns som grafer, se bifogade PDF.

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 18 december 2013 kl. 8.00.

För kommentarer: Tina Ersson, arbetsförmedlingschef Visby,  010-487 2642
För mer information: Jim Enström, utredare, 010-487 2640
Presskontakt: Joakim Nordblom, press- och informationsansvarig, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Jämfört med 2012 ligger vi lite bättre till på nästan varje punkt. Samtidigt ser jag med oro på utvecklingen inom varsel.
Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby