Arbetsmarknadsläget i Gotlands län januari 2013: Högre arbetslöshet – gapet mellan kvinnor och män växer

Arbetslösheten i Gotlands län har stigit och låg på 10 procent i slutet av januari. Skillnaden mellan könen fortsätter växa med fler arbetslösa män. Det finns ändå ljusningar på arbetsmarknaden. Året har fått en stark start med ovanligt många arbetslösa som har fått arbete eller påbörjat en utbildning. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit och Arbetsförmedlingen Visby fick in dubbelt så många lediga platser än i januari 2012.

– I januari rivstartade rekryteringarna inför sommaren och vi har haft en väldigt bra resultat för månaden. Fler än vanligt har fått jobb och vi har många lediga platser. Det är särskilt kul att mer än 40 ungdomar har lämnat Jobb- och utvecklingsgarantin för att de har fått jobb eller börjat studera, säger Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen Visby.

Arbetsförmedlingen på Gotland fick in närmare 300 lediga platser i januari. Det är en fördubbling jämfört med samma period förra året. Av de 300 lediga platserna var 120 sommarjobb. Det är säsongsjobben som står för största delen av ökningen.

Drygt 150 arbetslösa fick ett arbete under januari, vilket är en förbättring jämfört med samma månad 2012.

I slutet av januari var arbetslösheten i Gotlands län uppe i 10 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är 0,3 procentenheter högre än för ett år sedan. Riksgenomsnittet låg på 8,9 procent i januari.

Totalt var drygt 2 930 personer inskrivna som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Av dessa var 1 570 öppet arbetslösa och 1 36o deltog i program med aktivitetsstöd.

Varslen i länet minskade under januari, knappt 10 personer berördes av varsel om uppsägning. I januari 2012 var motsvarande siffra drygt 30.

Skillnad i arbetslöshet mellan könen

Gapet mellan kvinnor och män växer. Under januari månad var fler män än kvinnor inskrivna som öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen på Gotland, 850 män mot 720 kvinnor. Det innebär att antalet öppet arbetslösa kvinnor har minskat med 5,8 procent medan männen har ökat med 10 procent.

– En förklaring till skillnaderna mellan kvinnor och män är den pågående förändringen av arbetsmarknaden. Branscher som bygg och industri där majoriteten av arbetskraften är män har haft en nedgång under den senaste tiden. Samtidigt har det fortfarande varit efterfrågan på arbetskraft inom områden som anses vara traditionellt kvinnliga, som vård och omsorg, berättar Tina Ersson.

Minskad arbetslöshet bland unga

I slutet av januari hade arbetslösheten bland unga minskat med 0,7 procentenheter jämfört med december. Av de 200 arbetssökande som fick ett jobb i januari var en fjärdedel unga.

Sammantaget var 820 unga inskrivna som öppet arbetslösa eller som deltagare i program vid slutet av månaden. Det motsvarar 21,5 procent av länets arbetskraft i åldersgruppen 18-24 år. Riksgenomsnittet ligger lägre på 18,2 procent.

Läs mer om statistiken i faktaunderlaget ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av januari 2013”.

Februari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 8 mars 2013 kl. 8:00.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Tina Ersson, arbetsförmedlingschef Visby,  010-487 26 42
För mer information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Gotland, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se