Avtal ska minska ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten minskar enligt de senaste siffrorna, men är fortsatt hög jämfört med riket. En ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland ska öka sysselsättningen bland de unga de närmaste åren. Målet är att minska ungdomsarbetslösheten med 15 procent per år till 2018.

Arbetsmarknadsstatistiken för december månad för Gotlands län visar att 7,7 procent är inskrivna som arbetslösa, det vill säga öppet arbetslösa eller deltagare av program med aktivitetsstöd. Det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med december 2014 och lägre än rikets motsvarande andel på 8 procent. Även ungdomsarbetslösheten minskar och är nu 16,4 procent, jämfört med 18,7 motsvarande månad 2014. Andelen unga som saknar arbete är alltså fortsatt hög, även om den minskar.

Avtal ska ge fler unga jobb
Nu ska en ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland bidra till att minska ungdomsarbetslösheten i högre takt. Avtalet har kommit till inom ramen för Delegationen för unga till arbete (Dua), och ett av målen är att minska arbetslösheten för personer mellan 16-24 år till och med 2018.
- Det här betyder att vi stärker vårt samarbete med Region Gotland på flera sätt. Vi kommer även att erbjuda fler unga traineejobb och utbildningskontrakt, säger Tina Ersson, Arbetsförmedlingschef på Gotland.

”Viktigt ge unga stöd”
Ett centralt mål med samarbetet är att ge unga ökat stöd i övergången från skola till arbetsliv, men även att åstadkomma färre avhopp från gymnasiet.
- Det är viktigt att kunna ge unga ett så bra stöd som möjligt för att hjälpa dem ut i arbetslivet. Att ha en komplett gymnasieutbildning ökar chanserna att få jobb kraftigt, säger Inger Svenserud, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, Region Gotland.

För kommentarer: Tina Ersson, arbetsförmedlingschef, 010-487 26 42
Inger Svenserud, enhetschef på arbetsmarknadsenheten Region Gotland, 0498-20 38 86

För mer information: Jim Enström, analytiker 010-487 26 40

Presskontakt: Anders Munck, regionalt pressansvarig, 010-488 59 19

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se