Fler lediga vårdjobb på Gotland

Antalet lediga jobb på Gotland ökar. Under augusti anmäldes 200 nya platser till Arbetsförmedlingen i Visby, en ökning med 120 platser jämfört med samma månad förra året. Flest jobb anmäldes inom branscherna Vård och omsorg samt Hotell och restaurang.

Hittills under året har nästan 2 500 lediga jobb anmälts till Arbetsförmedlingen på Gotland, vilket är cirka 350 fler än under samma period förra året.

– Det är glädjande att antalet lediga platser ökar. Vi ser också att antalet personer utan arbete minskar som en följd av en stärkt arbetsmarknad, säger Tina Ersson, Arbetsförmedlingschef i Visby.

Färre arbetslösa

I slutet av augusti var 2 020 personer (7,1 procent) inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är drygt 130 personer färre än samma månad förra året, en minskning med 6,2 procent.

Antalet nyinskrivna arbetslösa var under augusti 237 personer. De största grupperna var 18-24 år (108 personer) respektive 45-54 år (60 personer).

Lägre andel arbetslösa undgomar

När det gäller ungdomar mellan 18 och 24 år var 14,9 procent av arbetskraften arbetslösa i slutet av augusti. I augusti 2013 låg den siffran på 15,7 procent. Motsvarande siffra för riket var i år 17,6 procent.

Kort om arbetsmarknaden i augusti i Gotlands län

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2013.

  • 159 personer fick arbete (181)
  • 217 nya lediga platser anmäldes (92)
  • 2 020 personer var inskrivna som arbetslösa (2 154)
  • 529 ungdomar (18-24 år) var inskrivna som arbetslösa (555)
  • 237 personer anmälde sig som öppet arbetslösa 268)
  • 0 personer varslades om uppsägning (0)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

För kommentarer: Tina Ersson, sektionschef,  010-487 26 42
För information: Jim Enström, analytiker, 010-487 26  40
Presskontakt: Mikael Stengård, pressansvarig, 010-488 19 17

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se