Högsäsong ger ökade jobbchanser för unga på Gotland

Den gotländska arbetsmarknaden dämpades under februari månad med fler arbetslösa och fler varslade. Samtidigt är högsäsongen på ön i antågande med många sommarjobb – vilket särskilt gynnar de unga som söker jobb.  

Cirka 450 lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen Visby under februari månad. Under januari och februari har sammanlagt 600 lediga jobb anmälts till Arbetsförmedlingen (335 vanliga jobb 265 säsongs- och sommarjobb). I februari fick nästan 250 av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen Visby ett arbete. Samtidigt var 9,8 procent av den registrerade arbetskraften arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Den öppna arbetslösheten var 5,2 procent av arbetskraften (i hela landet 4,7 procent). Arbetssökande som varit utan arbete i mer än 24 månader ökade med cirka 40 personer till cirka 390.

- Det ser ut som att den gotländska arbetsmarknaden blir svagare under 2012 jämfört med förra året: Men den kommande högsäsongen ger ett ordentligt uppsving för den lokala arbetsmarknaden. Säsongsjobben innebär väsentligt ökade jobbchanser för ungdomarna här på Gotland. Att ge stöd till unga personer som ska ta sig in på arbetsmarknaden är en av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter. Därför är alla sommarjobben är särskilt välkomna nu när konjunkturen ser ut att försvagas, säger arbetsförmedlingschef Tina Ersson i Visby.

 

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Tina Ersson, arbetsförmedlingschef Visby,  010-487 26 42
För mer information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
Presskontakt: Michael Westman, 010-487 08 58

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar