Kortare tider i arbetslöshet

Den starka konjunkturen fortsätter och arbetslösheten sjunker. Samtidigt minskar långtidsarbetslösheten.

I slutet av augusti var 1 715 personer, 6,2 procent, inskrivna arbetslösa i länet. Det är en minskning med nästan 300 personer på ett år. 

Kortare tider i arbetslöshet

-  Vi har en fortsatt stark konjunktur som gynnar framför allt ungdomar, också när sommaren är över, säger Tina Ersson, Arbetsförmedlingschef på Gotland. Men ndelen inskrivna med utsatt ställning på arbetsmarknaden ökar och det är där vi har våra stora utmaningar. Till exempel är andelen arbetslösa med funktionsnedsättning högst i landet här på Gotland.

Antalet inskrivna som varit arbetslösa mer än 6 månader har minskat med cirka 175 personer på ett år. Vid slutet av september var de 839 personer.

Utsatta grupper

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet. Det är personer med högst förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-64 år). I september var det 1 150 personer, 67,2 procent av de inskrivna, vilket är 10 procentenheter högre än förra året.

I september hade 34,4 procent av de inskrivna på Goland någon form av funktionsnedsättning, vilket är högst i landet.

Kort om september månad 2016, Gotlands län   
(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015)       
  •  6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1)*
  •  11,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,1)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 1 713 personer (2 000)
  •  221 personer fick arbete (205)
  •  193 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (227)
  •  226 nya lediga platser anmäldes (180)
  •  0 personer varslades om uppsägning (9)
 *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år   
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år       

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 november 2016.

För kommentarer: Kristina Ersson, Arbetsförmedlingschef,  010-487 26 42
För information: Jim Enström, analytiker, 010-487 26  40
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se