Månadsstatistiken för Gotlands län

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Gotlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om månad år, Gotlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

 

  • 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 1 897 personer (1 971) varav 158 inom etablering (105).
  • 7,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,4).* Sammanlagt 357 personer (398) varav 23 inom etablering (14).
  • 966 personer var öppet arbetslösa (962) varav84 inom etablering (43).
  • 931 personer deltog i program med aktivitetsstöd (1 009) varav 74 inom etablering (62).
  • 158 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (187) varav 0 inom etablering (10).
  • 189 personer fick arbete (166) varav 8 inom etablering (3).
  • 6 personer varslades om uppsägning (0).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari månad publiceras 12 mars kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

För mer information; kontakta Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-487 26 40.

 


För information: Jim Enström, analytiker, 010-487 26  40
Presskontakt: Amina Grill, 010-486 07 52

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se