Minskad arbetslöshet på Gotland i mars

Arbetsmarknaden på Gotland står och väger just nu. Under mars fortsatte arbetslösheten att sjunka i länet. I slutet av månaden var andelen arbetslösa 9,6 procent. Genomsnittet för hela riket låg dock lägre på 8,7 procent. Samtidigt finns det tecken att arbetsmarknaden har försvagats något. Fler personer har blivit varslade, de nyinskrivna arbetslösa har ökat och antalet lediga platser har minskat.

-          Vi ser en viss nedgång just nu men det är inte markant. Det finns ljuspunkter också, till exempel var det fler arbetslösa som fick jobb i mars i år än förra året, säger Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby.

I mars fick 220 arbetslösa gotlänningar ett jobb. Det är en ökning med fem personer jämfört med samma månad i fjol. Ungdomar i åldern 18-24 år är den grupp som har störst flöde ur arbetslöshet, vilket till stor del beror på den annalkande sommarsäsongens många jobbtillfällen.

-          Rekryteringarna till sommaren är i full gång just nu. Vi har många rekryteringar framför oss, bland annat en jobbmässa för säsongsjobb inom vård och omsorg den 24 april där det finns ett hundratal arbeten att söka, berättar Tina Ersson.

Svag ökning av antalet arbetslösa

I slutet av mars var närmare 1 500 personer öppet arbetslösa på Gotland, det är en ökning med 100 personer jämfört med mars 2012. Som andel av den registerbaserade arbetskraften i länet motsvarar det 5 procent. Antalet personer som har varit arbetslösa under en längre tid och som är deltagare i program med aktivitetsstöd var oförändrat jämfört med förra året. De uppgick till 1350 personer, eller 4,6 procent.

Under månaden skrev 130 personer in sig som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen på Gotland. Det är cirka 20 fler än i mars i fjol. Majoriteten av dessa var unga och tillhörde åldersgrupperna 18-24 och 25-34 år.

Fler varslade och färre lediga platser

Antalet lediga platser minskade med 20 platser jämfört med mars 2012. Arbetsförmedlingen på Gotland fick sammanlagt in 350 lediga arbeten under mars. Av dessa var 150 stycken sommarjobb. De branscher där flest lediga platser anmäldes var Hotell och restaurang och Finansiell verksamhet och företagstjänster.

Läs mer om statistiken i faktaunderlaget ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av mars 2013”.

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 15 maj 2013 kl. 8:00.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Tina Ersson, arbetsförmedlingschef Visby,  010-487 26 42
Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Gotland, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se