Sommarjobben strömmar in

Mars månads arbetsmarknad var fortsatt stark och många lediga platser. Många nya sommarjobb anmäldes.

I slutet av mars var 1 921 personer, eller 6,9 procent inskrivna arbetslösa. Det är cirka 90 personer färre än samma månad förra året. För riket var andelen 7,7 procent. Även bland ungdomar, 18 och 24 år, har arbetslösheten sjunkit och låg i slutet av mars på 11,9 procent jämfört med 14,5 procent ett år tidigare. I mars fick knappt 200 inskrivna personer arbete, under samma månad förra året var det cirka 20 fler. Antalet nyinskrivna arbetslösa har ökat med cirka 10 personer jämfört med föregående år.

Sommarjobben – Arbetsmarknaden är fortsatt stark här på Gotland, säger Tina Ersson, arbetsförmedlingschef i Visby. Och inför sommaren finns det gott om jobb, främst inom vården som anmälde 994 lediga jobb bara i mars.

Under perioden december till och med mars har 3821 lediga jobb anmälts och av dessa var 2 283 sommarjobb. Prognos 2017-2018 De senaste veckorna har cirka 200 intervjuer genomförts med gotländska arbetsgivare. Intervjuerna är ett sätt att ta reda på framtidsutsikterna och hur läget är på arbetsmarknaden till prognosen för arbetsmarknaden i länet som presenteras den 13e juni.

– Prognosintervjuerna ger värdefull information när vi ska matcha arbetssökande mot arbetsgivares rekryteringsbehov. Vi kan stötta arbetssökande och mer effektivt ta tillvara nyanländas erfarenheter och kunskaper mot bakgrund av det vi får fram vid intervjuerna, säger Tina Ersson, Arbetsförmedlingschef Visby.

Kort om arbetsmarknaden för Gotland län, mars 2017

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 1 921 personer (2 011) varav 137 inom etablering (50). 
  • 11,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,5).* Sammanlagt 374 personer (488) varav 19 inom etablering (7).
  • 889 personer var öppet arbetslösa (875) varav 64 inom etablering (46).
  • 1 032 personer deltog i program med aktivitetsstöd (1 136) varav 73 inom etablering (4). 
  • 101 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (92) varav 8 inom etablering (2). 
  • 196 personer fick arbete (217) varav 3 inom etablering (1).
  • 0 personer varslades om uppsägning (61). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 10 maj kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

För kommentarer: Kristina Ersson, Arbetsförmedlingschef, 010-487 26 42
För information: Jim Enström, analytiker, 010-487 26  40
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se