Arbetslösheten för kvinnor har minskat

Arbetslösheten fortsätter att sttiga i Halland, men inte jämnt fördelat mellan könen. Männens arbetslöshet har stigit medans kvinnornas har minskat en aning jämfört med januari 2012. Under månaden anmäldes 1 612 lediga jobb. Nästan hälften av den var tjänster inom utbildning, vård och omsorg. Halland har fortfarande en god arbetsmarknad jämfört med riket, trots många varsel.

Sommarjobben börjar anmälas
I januari anmäldes 1 612 nya platser till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Av dem var var ungefär en tredjedel (529) vikariats- eller ferieplatser. Andelen vikariats- eller ferieplatser var högst inom näringsgrenen tillverkning och utvinning. Andra näringsgrenar med stor andel vikariats- och feriplatser är vård och omsorg, utbildning samt hotell och restaurang.

Arbetslösheten ökar bland unga män
I slutet av januari var 1 150 kvinnor och 1 797 män i åldern 18-24 år inskrivna som arbetslösa i Halland. Av alla arbetslösa svarar gruppen arbetslösa män i åldern 18-24 år för den relativt största ökningen i arbetslöshet (+22,0%) sedan januari 2012. Samtidigt svarar kvinnor i samma ålder för den relativt största minskningen i arbetslöshet (- 4,7%).

En viktig förklaring till varför kvinnors och mäns arbetslöshet utvecklas på olika sätt är att män och kvinnor arbetar inom olika sektorer. Män återfinns oftare inom exempelvis industrin och byggsektorn som drabbats hårdare av konjunktur-avmattningen.

– Män bör se sig om efter jobb utanför närområdet och även söka jobb utanför de traditionellt mansdominerade yrkena. Liksom att bygga på sin kompetens mot nya områden.Vi kommer sannolikt inte att få tillbaka lika många jobb i industrin när konjukturen vänder, säger Bodil Ljungberg, Chef för Arbetsförmedlingen i Halland.

Januari månad i sammanfattning

  • 11 078 personer (7,3 % av arbetskraften) var inskrivna som arbetslösa i Hallands län i slutet av januari.
    • 5 165 kvinnor (7,0 %)
    • 5 913 män (7,5 %)
    • 2 947 unga 18-24 år (15,9 %)
  • 1 201 personer inskrivna på arbetsförmedlingarna i länet fick arbete under den gångna månaden.
  • 1 612 platser nyanmäldes till arbetsförmedlingarna i Halland.

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Februari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 8 mars.

För kommentarer:  Bodil Ljungberg,  chef arbetsmarknadsområde Halmstad,  010-486 65 93
För information:  Andreas Mångs,  analytiker,  010-488 31 94
Presskontakt:  Peter Nilsson,  informatör,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se