Arbetslösheten minskar kraftigt

Under juli månad minskade den totala arbetslösheten (antalet öppet arbetslösa plus sökande i program med aktivitetsstöd) med 1 800 personer jämfört med juli 2010. Det motsvarar en minskning med 17 procent och är en betydligt kraftigare minskning än för riket som helhet, där minskningen var stannade vid 10 procent.

Totalt är nu 8 850 hallänningar, eller 4,8 procent av befolkningen (16-64 år) inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd vid någon av länets arbetsförmedlingar.

– Arbetslösheten brukar normalt öka under sommaren eftersom många slutar skolan i juni. Men i år har den ökningen uteblivit. Det visar att den halländska arbetsmarknaden går bra och att det finns förhållandevis gott om sommarjobb, säger Göran Edberg, verksamhetssamordnare vid Arbetsförmedlingen i Halmstad.

Under april påbörjade 1 100 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det är i stort sett lika många som för ett år sedan.

Av dem som fick arbete i juli 2011 var:

  • 350 ungdomar under 25 år
  • 230 utrikes födda
  • 120 funktionshindrade

Statistik för hela landet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Augusti månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 september.

För kommentarer:  Göran Edberg,  verksamhetssamordnare,  010-486 22 77
För information:  Peter Nofors,  analytiker,  010-486 76 97
Presskontakt:  Peter Nilsson,  informatör,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar