Det ljusnar - men sakta

 

Under de tre första månaderna 2011 har 4 400 av de som var inskrivna vid Arbetsförmedlingarna i Halland fått arbete. Det är 500 fler än första kvartalet 2010.

1450 nya jobb anmäldes till Arbetsförmedlingarna i Halland under mars 2011. Det är faktiskt 250 färre än i mars 2010. Efterfrågan på arbetskraft i Halland stannade upp under mars månad. Ser vi på första kvartalet så har 5000 nya jobb anmälts och det är en ökning med 600 jämfört med 2010.

-I mars månad ser vi en minskning av de nyanmälda jobben. En av anledningarna till det kan vara att många av de privata och offentliga arbetsgivarna gick ut med sina feriearbeten redan tidigare i år. Vi tror också att näringslivet i Halland möter konjunkturuppgången försiktigare än i andra delar av landet. Vi ser fram emot ett större inflöde av nyanmälda platser under andra och tredje kvartalet, säger Bodil Ljungberg, arbetsförmedlingschef i Halland.

Färre varsel och färre nyarbetslösa
160 personer varslades om uppsägning under mars 2011. Hälften av varslen kom från ett och samma industriföretag. Antalet varsel för mars i år är 100 färre jämfört med 2010. Även antalet nyinskrivna minskar med 100 personer jämfört med mars 2010. Ungefär lika många män och kvinnor anmäler sig som nyarbetslösa.

Minskad arbetslöshet
En bättre arbetsmarknad och den klassiska säsongseffekten påverkar naturligtvis arbetslösheten på ett positivt sätt. Den totala arbetslösheten var i slutet av mars 5 500 personer. Det är 1 000 personer färre än i mars 2010. Arbetslösheten minskar i alla åldersgrupper och i åldergruppen 18 – 24 år minskade antalet arbetslösa med 100 personer och i slutet av mars var 900 i åldern 18-24 år öppet arbetslösa.

Av de som fick arbete i mars 2011 var:

  • 500 ungdomar uner 25 år
  • 330 utrikes födda

Läs mer om arbetsmarknadsläget i bilagan ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av mars månad 2011”.

Statistik för län och kommuner finns på:

www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta
Från och med den 2 mars 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning.

Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 maj 2011 klockan 08.00.

För kommentarer:  Bodil Ljungberg, arbetsförmedlingschef 010-486 65 93
För information:  Peter Nofors, analytiker, 010-486 76 97
Presskontakt:  Christer Falk, informatör,  010-486 29 49

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar