Färre arbetslösa unga män i Halland

Den totala arbetslösheten fortsatte att öka även under oktober månad, i Halland såväl som i riket. Ungsomarbetslösheten fortsatte däremot att minska och för första gången minskade även arbetslösheten bland de unga männen. Tidigare har det varit kvinnorna som stått för minskningen.

Ungdomsarbetslösheten bland män miskar
I oktober minskade antalet inskrivna i åldern 18-24 år för andra månaden i rad. I slutet av månaden var 2 555 personer ungdomar inskrivna som arbetslösa, vilket kan jämföras med 2 704 i oktober 2012. För första gången sedan januari 2012 minskade även arbetslösheten bland männen i gruppen. De var i slutet av månaden 1 552 jämfört med 1 596 i fjol.

Av de 2 555 inskrivna arbetslösa ungdomarna var 1 163 öppet arbetslösa och 1 392 deltog i program med aktivitetsstöd. De öppet arbetslösa har minskat med 18,2 procent på ett års sikt medan sökande i program ökat med 8,5 procent.

Fler personer i arbete med stöd
I slutet av oktober hade 2 336 personer i Hallands län ett arbete med någon form av stöd. Det är en ökning med 6,2 procent jämfört med oktober förra året. 248 personer hade jobb med anställningsstöd och 47 personer instegsjobb. Resterande stöd gick till 2 088 personer med med någon form av funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Exempel på ett sådant stöd är lönebidrag.

Oktober månad i sammanfattning – Hallands län

 • 1 021 jobb anmäldes
 • 1 348 inskrivna fick arbete
 • 884 skrevs in som arbetslösa
 • 167 varslades om uppsägning
 • 10 217 personer (6,7 % av arbetskraften) var inskrivna som arbetslösa     
  • 4 748 kvinnor (6,5 %)
  • 5 469 män (7,0 %)
  • 2 555 unga 18-24 år (14,1 %)

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 december.

För kommentarer:  Lars Öhlund,  chef Arbetsförmedlingen i Halmstad,  010-486 79 66
För information:  Sara Andersson,  arbetsmarknadsanalytiker,  010-487 68 54
Presskontakt:  Peter Nilsson,  press- och informationsansvarig,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se