Färre lediganmälda platser, svårare för arbetslösa att få jobb

I februari anmäldes för första gången på länge färre lediga platser än motsvarande månad förra året. Det försämrade läget märks också genom att färre arbetslösa får jobb, 220 färre än i februari 2011. Fortfarande är dock den totala arbetslösheten lägre än vid samma tidpunkt förra året, 7,0 respektive 7,4 procent av arbetskraften.

Lediga platser
I februari minskade antalet nyanmälda platser i Hallands län med närmare 20 procent jämfört med samma månad 2011, från 2 095 till 1 681. 414 av de nya platserna i februari återfanns inom vård och omsorg, 399 inom utbildning 286 inom finansiell verksamhet och företagstjänster och 202 inom handel.

Personer som fått arbete
Under februari påbörjade 1 196 personer av dem som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Hallands län någon form av anställning. Det är en minskning med 16 procent jämfört med februari 2011.

Ungdomsarbetslösheten
I februari 2012 var antalet arbetslösa ungdomar i länet 2 648 personer eller 15,0 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är en ökning med en procent jämfört med februari 2011. De öppna arbetslösheten bland ungdomar har dock ökat mer.

- Vi ser med oro på ungdomsarbetslösheten och jobbar nu för att få fram fler aktiviteter för ungdomar. Främst praktikplatser som förhoppningsvis kan leda till jobb, säger Bodil Ljungberg, chef för arbetsmarknadsområde Halmstad.

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 17 april.

För kommentarer:  Bodil Ljungberg,  chef arbetsmarknadsområde Halmstad,  010-486 65 93
För information:  Sara Andersson,  analytiker,  010-487 68 54
Presskontakt:  Peter Nilsson,  informatör,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar