Fler arbetssökande fick jobb i december

I december fick 870 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i Halland arbete. Det är drygt 150 fler än i december 2014. Totalt var drygt 10 000 hallänningar inskrivna som arbetslösa, vilket är cirka 100 fler än för ett år sedan.

Antalet personer som går till arbete ökar för tredje månaden i rad jämfört med föregående år. I december fick 870 inskrivna arbetssökande ett arbete i Hallands län. Det är en ökning med 18 procent jämfört med samma månad för ett år sedan. Förändringen är jämt könsfördelad.

Något fler inskrivna som arbetslösa

I slutet av december var drygt 10 000 hallänningar inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 100 fler än i december 2014. Det är fortfarande fler män än kvinnor som är arbetslösa. I slutet av december var 4 500 kvinnor respektive 5 520 män arbetslösa i länet.

Färre deltagare i program med aktivitetsstöd

Antalet personer i program med aktivitetsstöd minskar sedan ett år tillbaka. Totalt var 4 340 inskrivna i något program med aktivitetsstöd under december månad, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med december 2014.

Det största programmet är jobb- och utvecklingsgarantin med 2 340 deltagare i december. Sedan ett halvår tillbaka börjar dock antalet deltagare att minska sakta. Av deltagarna ingår 960 i sysselsättningsfasen.

Många lediganmälda jobb till Arbetsförmedlingen

I december anmäldes 2 100 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Det är betydligt fler än i december 2015. Förhållandet gäller även för året som helhet Det har anmälts betydligt fler platser under 2015 än under 2014. Flest platser, ungefär hälften, anmäldes inom privata tjänster. Därefter följde platser inom vård & omsorg samt utbildning som vardera stod för cirka en femtedel av platserna.

Kort om december månad 2015, Hallands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för motsvarande månad 2014)

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5)*
  • 10,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 020 personer (9 920)
  • 870 personer fick arbete (730)
  • 800 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (800)
  • 2 100 nya lediga platser anmäldes (1 210)
  • 20 personer varslades om uppsägning (75)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
**Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 februari.

För kommentarer: Heléne Centerhorn, biträdande marknadschef Göteborg Halland, 010-486 51 87
För information:  Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 76 97
Presskontakt:  Peter Nilsson, press- och informationsansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se