Fortsatt låg arbetslöshet i Halland

Den halländska arbetsmarknaden är fortsatt stark och i oktober hade länet den tredje lägsta arbetslösheten i landet jämte Stockholms län.

Arbetslösheten i Halland var i oktober 6,1 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än i fjol. Det är samtidigt 1,3 procentenheter lägre än riksgenomsnittet på 7,4 procent. Lägst arbetslöshet hade Uppsala län på 5,9 procent och Västerbottens län på 6,0 procent.

De senaste månaderna har antalet inskrivna arbetslösa i Hallands län minskat påtagligt jämfört med motsvarande tid 2015 och 2016. I början av 2017 var bilden den motsatta där årets arbetslöshetsnivåer var högre än tidigare år, men hösten har uppvisat ett tydligt trendbrott.

Halland hade i oktober, tillsammans med Västra Götalands län, dessutom den näst lägsta ungdomsarbetslösheten (18-24 år) på 8,2 procent. Bara Stockholms län hade en lägre ungdomsarbetslöshet på 6,8 procent medan motsvarande siffra för riket var 10,4 procent.

En grupp vars arbetslöshet ökat de senaste åren är personer födda utanför Europa och till största delen är det den gruppen som stått för ökningen av antalet arbetslösa i länet. I oktober 2017 är gruppen utomeuropeiskt födda 245 personer fler än för ett år sedan. Samtidigt har inskrivna arbetslösa som är födda inom Europa minskat med 735 personer under samma period.

– Vi ser nu att ökningstakten har bromsat in när det gäller antalet nyinskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa, säger Heléne Centerhorn, biträdande marknadschef Göteborg Halland. Utvecklingen var den motsatta under 2015 och 2016 då arbetslösheten ökade och vi hoppas att det är ett trendbrott som vi nu ser.

Bland länets kommuner är det Hylte som har den högsta arbetslösheten med 11,5 procent och Kungsbacka kommun den lägsta med 3,2 procent. Av länets sex kommuner var det endast Kungsbacka som uppvisade en oförändrad arbetslöshet jämfört med oktober 2016. I alla övriga kommuner sjönk arbetslösheten jämfört med i fjol.

Sedan snart två år har antalet arbetslösa med arbetslöshetstider längre än sex månader ökat. I slutet av oktober var det 280 fler i denna grupp jämfört med samma månad i fjol. Även antalet inskrivna arbetslösa med arbetslöshetstider på 12 månader eller mer ökar. På ett år har antalet ökat med 300 personer till 4 090. I gruppen som varit inskrivna med mer än två år utan arbete fanns det 2 100 personer eller 22 procent av de inskrivna arbetslösa. Detta var en ökning med 10 procent jämfört med oktober i fjol.

Kort om arbetsmarknaden för Hallands län, oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Sammanlagt 9 519 personer (10 009) varav 1 920 inom etablering (1 916).

  • 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 1 446 personer (1 733) varav 352 inom etablering (333).

  • 5 173 personer var öppet arbetslösa (5 631) varav 1 094 inom etablering (1 178).
  • 4 346 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 378) varav 826 inom etablering (738).

  • 723 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (821) varav 48 inom etablering (147).

  • 1 054 personer fick arbete (1 032) varav 67 inom etablering (30).
  • 120 personer varslades om uppsägning (91).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14/12 kl. 08.00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Heléne Centerhorn, biträdande marknadschef, 010-486 51 87

För information: Peter Nofors, analytiker, 010-486 76 97

Presskontakt: Hans G. Larsson, press- och informationsansvarig, 010-486 05 46

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media