Fortsatt svag arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens statistik visar på en fortsatt svag arbetsmarknad i Hallands län och landet som helhet. Mars månad blev den elfte månaden i följd med en stigande arbetslöshet i Halland, jämfört med samma månader året innan. Däremot var det i stort sett lika många personer som fick arbete i mars 2013 som i mars 2012.

– Även om arbetsmarknaden är svag är situationen i Hallands län bättre än på många andra håll i landet. Det är bara i Stockholms län och Uppsala län som arbetslösheten är lägre, säger Bodil Ljungberg, Chef för Arbetsförmedlingen i Halland.

Olika grupper har fått jobb i olika utsträckning

Under första kvartalet i år fick 3821 inskrivna arbetssökande arbete. Tittar man närmare på siffran ser man att olika grupper fått jobb i olika stor utsträckning jämfört med samma kvartal 2012.

396 utrikesfödda kvinnor och 362 utrikesfödda fick arbete. Det är en minskning med 2,4 procent för kvinnorna och 7,2 procent för mänen.

För personer med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga är situationen en annan. I denna grupp fick 205 kvinnor och 223 män jobb, vilket innebär en en ökning med 13,2 procent.

För ungdomar är situationen i princip oförändrad. 1 117 ungdomar (504 kvinnor och 613 män) fick jobb, jämfört med 1 109 (578 kvinnor och 531 män)

Mars månad i sammanfattning – Hallands län

 • 1 381 jobb anmäldes.
 • 1 479 inskrivna fick arbete
 • 613 skrevs in som arbetslösa
 • 275 varslades om uppsägning
 • 10 509 personer (6,9 % av arbetskraften) var inskrivna som arbetslösa
  • 4 867 kvinnor (6,6 %)
  • 5 642 män (7,2 %)
  • 2 657 unga 18-24 år (14,6 %)

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 15 maj.

För kommentarer:  Bodil Ljungberg,  chef arbetsmarknadsområde Halmstad,  010-486 65 93
För information:  Andreas Mångs,  analytiker,  010-488 31 94
Presskontakt:  Peter Nilsson,  informatör,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se