Månadsstatistiken för Halland län januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Hallands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om arbetsmarknaden för Hallands län, januari

Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017.

  • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 9 955 personer
     (10 700) varav 1 740 inom etablering (2 080).

  • 8,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 1 470 personer (1 770) varav 320 inom etablering (380).

  • 5 510 personer var öppet arbetslösa (6 070).

  • 4 450 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 630) varav 710 inom etablering (765).

  • 800 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (890).

  • 630 arbetslösa personer fick arbete (665) varav 35 inom etablering (40).

  • 78 personer varslades om uppsägning (71).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Månadsstatistiken för februari månad publiceras 12/3 kl. 8:00

För information: Peter Nofors Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 76 97
Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se