Månadsstatistiken för Hallands län - maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Hallands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2018, Hallands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017)

  • 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 9 135 personer

    (9 332) varav 1 232 inom etablering (2 022).

  • 6,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 1 235 personer (1 275) varav 200 inom etablering (390).

  • 4 633 personer var öppet arbetslösa (4 731).
  • 4 502 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 601) varav 487 inom etablering (890).

  • 509 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (457).

  • 1 183 personer fick arbete (1 244) varav (67) inom etablering (85).
  • 84 personer varslades om uppsägning (276).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för juli månad publiceras den 13 augusti kl. 06:00

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

För mer information: Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 76 97

Presskontakt: Hans G. Larsson, telefon 010-486 05 46

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se