Månadsstatistiken för Hallands län för april, 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Hallands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018, Hallands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017)

 • 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 9 426 personer (9 831) varav 1 323 inom etablering (2 080).
   
 • 7,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 1 330 personer (1 583) varav 224 inom etablering (409).
   
 • 4 814 personer var öppet arbetslösa (5 260).
 • 4 612 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 571) varav 527 inom etablering (772).
 • 517 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (444).
 • 1 108 personer fick arbete (1 135) varav (52) inom etablering (58).
 • 38 personer varslades om uppsägning (35).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för maj publiceras 14 juni kl. 08:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information kontakta: Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 76 97

Presskontakt: Hans G. Larsson, press- och informationsansvarig, telefon 010-486 05 46

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

En grupp som fortsätter att minska i stadig takt är länets arbetslösa ungdomar. Ungdomsarbetslösheten har i april i år minskat för 56:e månaden i rad.
Peter Nofors