Något fler fick jobb i oktober

Oktober var en förhållandevis ljus månad på den halländska arbetsmarknaden. Jämfört med oktober 2014 anmäldes fler lediga platser, färre personer skrev in sig som arbetslösa och något fler fick arbete. Mindre ljust ser det ut om man betraktar arbetslöshetstider. 500 fler hade en arbetslöshetstid på mer än 6 månader jämfört med ett år tillbaka.

Sedan sommaren 2014 har det varit färre inskrivna arbetssökande som fått arbete varje månad jämfört med samma månad året innan. I oktober bröts dock denna serie. Under månaden påbörjade 1 110 personer någon form av arbete, vilket var 30 fler än i oktober 2014. Av de 1 110 var 730 registrerade som arbetslösa. Tre fjärdedelar av de arbetslösa fick jobb utan stöd och resterande anställdes med någon form av ekonomiskt stöd.

Färre skrev in sig som arbetslösa
I oktober skrevs 810 personer in som arbetslösa i Hallands län, vilket är 75 personer färre än i oktober 2014. I gruppen utomeuropeiskt födda var det 15 procent fler som skrev in sig nu jämfört med för ett år sedan.

500 fler arbetslösa längre än 6 månader
Sedan början på året ökar antalet inskrivna arbetslösa med långa arbetslöshetstider. I slutet av oktober fanns 500 fler i gruppen som varit arbetslösa i 6 månader, jämfört med samma månad ifjol. 54 procent av de inskrivna hade varit utan arbete i mer än 6 månader och drygt en tredjedel hade varit utan ett arbete i mer än ett år.

– Vi har en tudelad arbetsmarknad där det är brist på vissa yrkesgrupper samtidigt som det finns många arbetslösa med sämre förutsättningar. Här krävs stora insatser för att de inte ska bli utslagna från arbetsmarknaden, säger Anders Paulsson, bitr. marknadschef.

Stor skillnad i arbetslöshet bland länet kommuner
Skillnaden i arbetslöshet mellan länets kommuner har ökat under det senaste året. I Kungsbacka har arbetslösheten sjunkit med 0,7 procentenheter till 3,2 procent medan den i Hylte har ökat med 3,3 procentenheter till 12,1 procent. I länet som helhet är arbetslösheten nästan oförändrad 6,3 procent jämfört med 6,2 för ett år sedan.

Kort om oktober månad 2015, Hallands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för motsvarande månad 2014)

• 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2)*
• 10,8 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,5)**
• Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 620 personer (9 380)
• 1 110 personer fick arbete (1 080)
• 730 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (700)
• 2 110 nya lediga platser anmäldes (1 500)
• 58 personer varslades om uppsägning (69)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 december.

För kommentarer: Anders Paulsson, biträdande marknadschef Göteborg Halland, 010-486 83 88
För information:  Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 76 97
Presskontakt:  Peter Nilsson, press- och informationsansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se