Dela

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Jämtland
 • Citat

  Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser
  Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
  Konkurrensen gällande arbetskraft hårdnar mer och mer framöver och är en tillväxthämmande faktor för Härjedalen
  Eva Bäck, sektionschef
  Vi har stor efterfrågan på arbetskraft inom många branscher i länet, framför allt inom hälso- och sjukvård, utbildningssidan och vissa nyckelkompetenser inom teknik och it
  Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
  Vi har verkligen fått ett kvitto på att vi gör ett bra jobb när det gäller kundbemötande och att kunderna är nöjda
  Jenny Lindman, sektionschef
  Den fortsatta utvecklingen av arbetslösheten påverkas främst av hur inskrivningarna i etableringen av utrikesfödda kommer att se ut framöver och om de nyanlända stannar i länet eller inte
  Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
  Samarbetet är mycket värdefullt och gör det enklare för mig att rekrytera
  Thomas Lundström, Ica-handlare
  Än är det inte för sent att söka säsongsjobb i fjällvärlden
  Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
  Vi är glada att vi nu kan komplettera vår service lokalt med service via telefon och webb, eftersom vi vet att det är något som efterfrågas av våra arbetssökande
  Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
  Vi har en stor utmaning avseende utrikesfödda där vi samarbetar med offentliga och privata aktörer för att individerna ska nå målet studier eller arbete
  Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
  Vi har en stabil arbetsmarknad i länet med stor efterfrågan på kompetens inom många områden
  Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
  Vi ser detta som ett led i ett fortsatt gott samarbete med Strömsunds kommun för att sänka arbetslösheten och bidra till en positiv samhällsutveckling
  Håkan Olofsson, arbetsförmedlingschef i Strömsund
  Även de som saknar gymnasieutbildning möter en tuffare arbetsmarknad
  Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
  Nya platser anmäls hela tiden och skapar öppningar för det första jobbet
  Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef Västra Jämtlands län
  Sofia Karlsson
  Framför allt är det ungdomar som har fullföljt sin gymnasieutbildning som har lättast att hitta ett jobb
  Ett gott råd är att ta en titt på våra jobbprognoser, så att man är medveten om vilken arbetsmarknad som väntar
  Maria Salomonsson
  Arbetsmarknaden är stark i Östersund och det känns naturligtvis mycket roligt att Arbetsförmedlingen bidrar till det på fler än ett sätt
  Christina Storm Wiklander
  Vi ska vara länken mellan arbetsgivare och arbetssökande och en mässa är en fantastisk mötesplats
  Håkan Olofsson
  Arbetsförmedlingen vill vara ett stöd för utrikesfödda kvinnor att kunna ta steget till jobb eller studier och mer är på gång
  Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
  Det handlar inte längre enbart om att matcha till jobb utan snarare att matcha till rätt utbildning som kan ge ett jobb på lite längre sikt
  Sofia Karlsson, Arbetsförmedlingschef Västra Jämtland
  Många av de yrken där arbetsgivarna upplever svårighet att rekrytera har höga utbildningskrav.
  Maria Salomonsson
  Långtidsarbetslösa är en grupp vi prioriterar högt
  Urban Gyllander
  Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en utmaning för alla parter i länet. Den rådande åldersstrukturen gör att färre ska försörja fler
  Maria Salomonsson
  Praktik stärker möjligheten att på sikt få ett arbete. Därför är vi mycket positiva till det här samarbetet med Swedavia
  Robert Nyholm
  Ungdomar är en grupp som vi prioriterar och har jobbat hårt med de senaste åren
  Christina Storm Wiklander
  Många arbetsgivare är måna om att hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden
  Christina Storm Wiklander
  Det är värdefull information till bland annat de som ska yrkesväxla och unga som ska välja för framtiden
  Fredrika Henriksson
  Arbetsförmedlingen har en stor utmaning i det faktum att kompetensen hos de inskrivna arbetssökande inte motsvarar kompetenskraven som finns hos arbetsgivarna
  Christina Storm Wiklander
  Anledningen till att arbetslösheten minskar handlar inte enbart om att alla får jobb utan baksidan är också att det är några som flyttar
  Christina Storm Wiklander
  Som län betraktat har vi sedan mitten av 2013 haft lägre arbetslöshet än genomsnittet för riket
  Christina Storm Wiklander
  Sommarjobb söker man medan man har vinterjackan på
  Peter Boije
  Det är angeläget att förbättra förutsättningarna för dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarkanden
  Christina Storm Wiklander
  Läget på arbetsmarknaden är stabilt. Det sker inga stora eller dramatiska förändringar.
  Christina Storm Wiklander
  Historiskt vet vi att endast cirka 20 procent av de varslade blir arbetslösa
  Christina Storm Wiklander
  Den positiva trenden på arbetsmarknaden håller i sig
  Christina Storm Wiklander
  Det innebär bland annat 40 nya arbetstillfällen till Östersund
  Christina Storm Wiklander
  Det är alvarligt att en tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa i länet saknar gymnasieutbildning
  Urban Gyllander
  Över 1 000 personer påbörjade någon form av sysselsättning i maj
  Fredrika Henriksson
  Det största tillskottet av arbetskraft hittar vi i gruppen utrikesfödda
  Fredrika Henriksson
  Vi har fortfarande alldeles för många unga som saknar jobb
  Christina Storm Wiklander
  Ungdomsarbetslösheten är fortfarande relativt hög i länet men det går åt rätt håll
  Christina Storm Wiklander
  Att ungdomar får ett jobb och därmed klarar sin egen försörjning är centralt i vårt uppdrag
  Fredrika Henriksson
  För varje dag som en människa går arbetslös förlorar samhället en viktig resurs
  Fredrika Henriksson
  Mer än hälften av de som är inskrivna på någon av länets arbetsförmedlingar tillhör de grupper som vi bedömer har svårt att få ett jobb
  Fredrika Henriksson
  Vi stöttar arbetsgivare med både fysisk anpassning av arbetsplatsen men även arbetets upplägg
  Fredrika Henriksson
  . Att arbetsgivarna fortsätter söka arbetskraft tyder på att de ser ljust på framtiden
  Fredrika Henriksson
  Det känns väldigt bra att ha så pass gott om lediga jobb att förmedla
  Fredrika Henriksson
  Arbetsförmedlingen måste i ett tidigt skede se vilka som är i störst behov av våra insatser
  Fredrika Henriksson
  – Kombinationen av att varken ha arbetat eller studerat under flera år i rad gör att många i gruppen riskerar att permanent hamna utanför samhällslivet
  Fredrika Henriksson
  – Många arbetsgivare känner inte till all den hjälp vi kan ge vid rekryteringar. Vi erbjuder bland annat kontaktpersoner som hjälper arbetsgivare att hitta rätt personer för dem. Där kan anställningsstöden bli en brygga till rätt kompetens.
  Fredrika Henriksson
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp